Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2016 » 29.11.2016 warsztaty jednodniowe - Wprowadzenie do zarządzania procesami, Warszawa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jednodniowych warsztatach Sekcji Pełnomocników Klubu PF ISO 9000:

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI

które zaplanowane są na dzień 29 listopada 2016 r. w budynku COBRO - Instytut Badawczy Opakowań, ul. Konstancińska 11, Warszawa.

Program warsztatów:

Lp.

Godz.

Temat

Prowadzący

  1. 1.      

10.00

Otwarcie spotkania.

Sprawy organizacyjne. Propozycje warsztatów.

Marek Roszak

  1. 2.      

10.15

Zarządzanie procesami – wymagania ISO 9001:2015.

Marek Roszak

  1. 3.      

10.45

Zarządzania procesami cz. I –

Symulacja organizacji procesowej.

Grzegorz Grela

  1. 4.      

13.00

Lunch

 

  1. 5.      

13.30

Zarzadzania procesami cz. II

Prezentacja narzędzia do mapowania i analizy procesów.

Grzegorz Grela

  1. 6.      

14.45

Podsumowanie.

Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Marek Roszak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpłatność za udział w warsztatach:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 1 osoba ma zapewniony bezpłatny udział w dowolnych 2-ch szkoleniach w 2016 r.

2) Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 50,00 zł netto/1 osoba, za każde szkolenie.

3) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016r.) – 60,00 zł netto/1 osoba, za każde szkolenie.

4) Członkowie Klubu POLLAB, Członkowie Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 99,00zł netto/1 osoba, za każde szkolenie.

5) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB, członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 bez opłaconej składki członkowskiej za 2016 r. – 199,00 netto/1 osoba, za każde szkolenie.

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w warsztatach e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 24.11.2016 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Za udział w warsztatach będzie wystawione zaświadczenie!