Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2020 » 29.09.2020 Seminarium naukowo – praktyczne „Systemowe zarządzanie jakością w praktyce”.

Warszawa 22.09.2020 r.

L.dz. 24/PF/2020

Szanowni Państwo,

Członkowie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

„Systemowe zarządzanie jakością w praktyce”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowo – praktycznym, które odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. po Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu PF ISO 9000, ok. godz. 14.00

Seminarium realizowane będzie w formie on-line, z wykorzystaniem komunikatora Zoom.

Program seminarium:

  1. mgr inż. Marcelina WAWRZYNIAK

Wpływ systemów jakości na proces produkcyjny”

absolwentka Politechniki Częstochowskiej Wydziału Zarządzania, laureatka V edycji  ogólnopolskiego konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania  Ikar Jakości im. Prof. Romualda Kolmana.

  1. Profesor Sławomir WAWAK

System zarządzania jakością a zarządzanie organizacją w warunkach epidemii” pracownik naukowo-badawczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedry Procesu Zarządzania, autor wielu prac naukowych o zarządzaniu, laureat Polskiej Nagrody Jakości w kategorii Promocja.

Planowany czas trwania seminarium ok. 40 min. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium!

Zgłoszenia prosimy kierować w formie zwrotnego e-maila na adres
konferencja@pfiso9000.pl  do dnia 28.09.2020 r.

celem przesłania informacji związanych z uczestnictwem on-line w seminarium.