Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2019 » 27.09.2019 r. seminarium Komisji Auditorów - Ryzyko w procesie audytu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 19011, Warszawa

Szanowni Państwo,

zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu Sekcji Auditorów oraz w jednodniowym seminarium, warsztatach Sekcji Auditorów Klubu PF ISO 9000 na temat:

 Ryzyko w procesie audytu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami
norm ISO 9001 i ISO 19011

które zaplanowane jest na dzień 27.09.2019 r. w Warszawie, w Sali konferencyjnej ul. Konstancińska 11 (budynek COBRO - Instytut Badawczy Opakowań)

Agenda spotkania:

Godz.

Temat

Prowadzący

10.00-11.00

Spotkanie Sekcji Auditorów

(ustalenie planu, zakresu i harmonogramu działań)

Artur Jabłoński

audytor wiodący QMS, EMS, OHSAS, ISMS, BCMS; Prezes Human Management Systems Sp. z o.o.

11.00-15.30

Seminarium

Ryzyko w procesie audytu wewnętrznego zgodnie
 z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 19011

 

Część pierwsza

11.15-12.15

Prezentacja nt.:

Aktualne wymagania w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z znowelizowaną normą ISO 19011:2018 – najważniejsze zmiany

12.15-13.00

Lunch

 

Częśćdruga:

13.00-15.30

Warsztaty nt.:

Identyfikacja obszarów wysokiego ryzyka podczas planowania i przeprowadzenia audytu na zgodność
z wymaganiami normy ISO 9001

 

Tabela opłat:

Członek Rzeczywisty Klubu PF ISO 9000

160,00 zł
+ 23% VAT

  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB
  • Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
  • Członek Klubu POLLAB
  • Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000
  • Członek Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000

200,00 zł
+ 23% VAT

 

 

Pozostali Uczestnicy

400,00 zł

+ 23% VAT

Uwaga:

  1. Dla Członków Klubów, Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy opłaconych składkach członkowskich za 2019 r.
  2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Koszty uczestnictwa obejmują:

–        Udział w seminarium.

–        Materiały seminaryjne.

–        Przerwy kawowe i lunch.

–        Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Karta uczestnictwa

 

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

ul. Konstancińska 11

02 – 942 Warszawa

Tel./fax 22 842 54 21

www.pfiso9000.pl, pfiso@pfiso9000.pl

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w seminarium e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 20.09.2019 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 5 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Serdecznie zapraszamy!