Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2017 » 24.04.2017 XXVII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000, Bielsko-Biała

Warszawa, 22.03.2017 r.

L.dz. 19/PF/2017

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

 

XXVII WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

Bielsko-Biała, 24 kwiecień 2017 r.

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

§ 12 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

24 kwiecień 2017 r. o godz. 11:30 – I termin, godz. 11.45 – II termin

XXVII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,

które odbędzie się w Bielsku-Białej
w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o,

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

XXVII Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu PF ISO 9000 towarzyszyć będzie seminarium „W którym kierunku "JEDZIE" doskonalenie - zmiany wymagań w systemowym zarządzaniu jakością w branży automotiv”. Będzie również możliwość zwiedzenia muzeum samochodów projektowanych i produkowanych przez BOSMAL, pokaz prototypu samochodu elektrycznego.

Udział pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego i Członka honorowego upoważnionego do podejmowania decyzji w XXVII Walnym Zgromadzeniu oraz udział w seminarium w jest nieodpłatny, udział drugiej i kolejnych osób – przedstawiciela Członka rzeczywistego oraz Członka wspierającego zgodnie z załączoną tabelą opłat.

Preferencyjne warunki udziału obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2016 r.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie KARTY UCZESTNICTWA (w załączeniu) do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000 faxem pod numer 22 842 54 21 lub mailem e-mail: pfiso@pfiso9000.pl najlepiej do dnia 18.04.2017 r.

1) informacja dot. Walnego Zgromadzenia z Porządkiem obrad i programem seminarium.

2) Karta uczestnictwa

Informujemy, iż każdy z Członków rzeczywistych Klubu, podczas Walnego Zgromadzenia ma możliwość przekazania uczestnikom Walnego Zgromadzenia materiałów promocyjnych dot. Państwa organizacji oraz wystawienia rollapu.

Z poważaniem

Zarządu Klubu PF ISO 9000