Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2018 » 21.02.2018 - I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Praktyczna „Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia”, Katowice


  W dniu 21.02.2018 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja  
 Naukowo – Praktyczna „ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W OCHRONIE
 ZDROWIA”.
Mając na uwadze rosnące znaczenie problematyki
 zarządzania, w tym zarządzania jakością w ochronie zdrowia
 Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu
 Medycznego w Katowicach oraz Klub POLSKIE FORUM ISO 9000
 członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania
 POLISOLAB podjęli inicjatywę zorganizowania konferencji.

 Wyrażamy zadowolenie z rosnącego zainteresowania
 problematyką zarzadzania jakością, rozumianej wieloaspektowo. 
 To właśnie szerokie spojrzenie na tę problematykę stanowiło
 przyczynek do podjęcia tej inicjatywy po raz pierwszy, oraz chęć
 zaprezentowania różnych aspektów jakości w wielu obszarach działalności, dla których wspólnym mianownikiem jest ochrona
 zdrowia.

Tegoroczna konferencja obejmowała zakresem zagadnienia dotyczące systemowego zapewnienia jakości w podmiotach leczniczych, procedur medycznych w aspekcie jakości procesu leczenia, aspektów technicznych w zapewnieniu jakości procesu leczenia a także, jakości życia w kontekście problematyki jakość w systemie opieki zdrowotnej. Konferencja stanowiła platformę pogłębienia wiedzy merytorycznej, wymiany poglądów i prezentacji aspektów praktycznych.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Autorów prezentacji za przyjęcie zaproszenia, ich zaangażowanie i wkład pracy, co, mamy nadzieję, zapewniło oczekiwany poziom merytoryczny konferencji, ale i stanowiło przyczynek do poszukiwania nowych obszarów eksploracji zagadnienia, jak również stanowiło asumpt do kolejnych rozważań dla wszystkich uczestników konferencji.

Dziękujemy firmom - sponsorom: NUTRICIA Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, IMQ Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu Technomex Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach za współpracę i aktywny udział w Konferencji.

Wyrażamy podziękowania Komitetowi Naukowo-Programowemu Konferencji za udział w jej merytorycznym przygotowaniu. Szczególne podziękowania kierujemy również na ręce Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej – współorganizatora konferencji.

Słowa podziękowania kierujemy do JM Rektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politechnik Śląskiej, a także do Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Redaktorów czasopism: Public Health Forum, Problemy Jakości, Wiadomości Lekarskie, za ich przychylność i chęć poparcia i włączenia się w tę inicjatywę.

Program i streszczenie: program i streszczenia wystąpień_21.02.2018.pdf