Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2017 » 19.05.2017 r, Warszawa PKN - Dokumentowanie systemu zarządzania wg wymagań ISO 9001:2015

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącej Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pani Grażyny Żarlickiej, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu:

Dokumentowanie systemu zarządzania wg wymagań ISO 9001:2015

które zaplanowane jest na dzień 19.05.2017 r. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa.

Szkolenie poprowadzi Członek Zarządu Klubu i Przewodnicząca Sekcji – Pani Grażyna Żarlicka.

Program:

Godz.

Temat

Prowadzący

11.00

Dokumentowanie systemu zarządzania wg wymagań ISO 9001:2015

Otwarcie spotkania

Sprawy organizacyjne. Omówienie programu

Grażyna Żarlicka

11.15

Wymagania w zakresie udokumentowanych informacji i określonych procesów

Grażyna Żarlicka

12.15

Kontekst organizacji i strony zainteresowane – określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz zrozumienie potrzeb stron zainteresowanych

Grażyna Żarlicka

13.00

Przerwa, Lunch

 

13.30

Planowanie systemu zarządzania oraz ocena efektów działania – określenie ryzyk i szans, ocena skuteczności podjętych działań uwzględniających ryzyka i szanse

Grażyna Żarlicka

14.45

Podsumowanie

Dyskusja, wymiana doświadczeń

Grażyna Żarlicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpłatność za udział w jednodniowych szkoleniach/warsztatach organizowanych przez sekcje Klubu  w 2017 r.:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) – udział 1 przedstawiciela Klubu w jednym szkoleniu każdej Sekcji bezpłatnie – dotyczy szkoleń organizowanych przez Sekcje Klubu: Organizacji Publicznych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Auditorów, Pełnomocników.

2) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) udział w kolejnych szkoleniach Sekcji – 50 zł netto – 1-wsza osoba

3) Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) – 50,00 zł netto/ osoba

4) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) – 60,00 zł netto/ osoba

5) Członkowie Klubu POLLAB , Członkowie Stowarzyszenia ISO 14000(z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) – 99,00zł netto/osoba

6) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB, członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i ISO 1400 bez opłaconej składki członkowskiej za 2017 r. – 199,00 netto/osoba

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w warsztatach e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 16.05.2017 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Za udział w szkoleniu będzie wystawione zaświadczenie!