Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 19.02.2015 - szkolenie Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne w zarządzaniu organizacją - Jak przełożyć teorię na praktykę?

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam w dniu 19.02.2015 r. od g. 11.00 - 15.00 do wzięcia udziału w szkoleniu:

Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne w zarządzaniu organizacją - Jak przełożyć teorię na praktykę?

Miejsce szkolenia: Warszawa, PKN, ul. Świętokrzyska 14, sala 201.

Program:
11.00-11.15     Otwarcie spotkania
                     Omówienie programu warsztatów
                                  Przewodnicząca Sekcji Organizacji Publicznych
11.15-13.00    Od strategii do realizacji
                        -    Identyfikacja celów i zamierzeń strategicznych organizacji;
                        -    Wskazania zadań w obszarze bezpieczeństwa, jakie wspierać będą zamierzenia i cele strategiczne organizacji;
                        -    Realizacja strategii organizacji i części obejmującej strategię bezpieczeństwa.
                                 Prezes Zarządu Instytutu Bezpieczeństwa i Informacji
13.00-13.30   Przerwa

13.30-14.45   I dentyfikowanie wymagań standardów tj. przepisy prawne, normy, wytyczne
                   Co jest potrzebne aby potwierdzić, że wdrożyliśmy wszystkie wymagania?
                                Prezes Zarządu Instytutu Bezpieczeństwa i Informacji
od 14.45         - Podsumowanie
                     - Dyskusja, wymiana doświadczeń
                                Przewodnicząca Sekcji Organizacji Publicznych

Prowadzący - Grzegorz Krzemiński - prezes zarządu Instytutu Bezpieczeństwa Informacji, jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem w Polsce.
Auditor z doświadczeniem datowanym od 2000 roku.
Prowadził wdrożenia w największych krajowych grupach kapitałowych i ich obiektach, krajowych oddziałach międzynarodowych korporacji o zasięgu europejskim i globalnym, firmach i organizacjach administracji rządowej i samorządowej oraz administracji publicznej.
Jest doświadczonym managerem w organizacjach dostarczających bezpieczeństwo, jak również security managerem, realizującym zadania zarządzania bezpieczeństwem, w tym personelem bezpieczeństwa. systemy zarządzania wiedzą etc.

Odpłatność za udział:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 – 2 os - bezpłatnie
2) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 2 osób, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 i Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB – 50,00 zł netto/ osoba
3) Członkowie Klubu POLLAB – 99,00zł netto/osoba
4) osoby zewnętrzne z organizacji publicznych nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB – 199,00 netto/osoba

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w spotkaniu e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 13.02.2015 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).