Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

WSPÓŁORGANIZACJA KONKURSÓW/ UDZIELANIE PATRONATÓW/ inne KONKURSY » Historia » 2018 » 19-10.09.2018 - „Forum Safety First – Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa”, Katowice

Szanowni Państwo,

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na:

Forum Safety First - Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa

„Forum Safety First – Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa” – zadanie finansowane w ramach umowy 989/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

które odbędzie się w dniach 19-20 września 2018 r. w Katowicach.

(MCK w Katowicach, plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice)


Patronat nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin.

Patronat merytoryczny nad Forum objął Klub POLSKIE FORUM ISO 9000.

Cel Forum:
przedstawienie wyników badań, dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie kultury bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje nt. Forum oraz karta uczestnictwa znajdują się na stronie: http://www.wszop.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje/forum-safety-first-aktywne-budowanie-kultury-bezpieczenstwa,2,2,17783,108,136

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!