Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 15.06.2015 szkolenie Komisji Pełnomocników: Jak przygotować przedsiębiorstwo do spełnienia wymagań normy ISO 9001 wydanie 2015 – w zakresie tzw. kontekstu organizacji, Warszawa, PKN

Szanowni Państwo,

 Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu Komisji Pełnomocników na temat:              

Jak przygotować przedsiębiorstwo do spełnienia wymagań normy ISO 9001 wydanie 2015 – w zakresie tzw. kontekstu organizacji”?

które zaplanowane jest na dzień 15.06.2015 r. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa, sala nr 502.

 Harmonogram szkolenia:

10.00 – 10.15    Powitanie i wprowadzenie to tematyki, informacja dot. planów Komisji Pełnomocników - Marek Roszak, Przewodniczący Komisji Pełnomocników Klubu POLSKIE FORUM ISO ISO 9000

10.15 – 10.30    Charakterystyka wymagania dotyczącego kontekstu organizacji – Marek Roszak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska

10.30 – 11.30   Wykład –  „Nowa struktura norm z zakresu zarządzania – czy łatwiej będzie z rozumieć wymagania normy. Przez kontekst organizacji do jej zrozumienia.”   – Marek Roszak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska

11.30 – 12.00   Dyskusja – Potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron - jaki mają wpływ na system  zarządzania? – moderator: Marek Roszak

12.00 – 13.00   Przerwa / Poczęstunek

13.00 – 14.00   Wykład – „Oczekiwania i możliwości jakie daje nowa norma ISO 9001 w zakresie integracji systemów zarządzania. Kontekst organizacji a integracja systemów.” –  Marek Rusek,   Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Katowicki Holding Węglowy SA

14.00 – 14.30   Dyskusja – Analiza szans i zagrożeń w zakresie działalności organizacji atutem w  zakresie integracji systemów zarządzania - moderator: Marek Rusek

14.30 – 15.00  Podsumowanie / Zakończenie szkolenia – Marek Roszak

Odpłatność za udział w spotkaniu:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2015 r.) – 1 osoba bezpłatnie.

2) Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2015 r.) – 50,00 zł netto/ osoba

3) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2015 r.) – 60,00 zł netto/ osoba

3) Członkowie Klubu POLLAB , Członkowie Stowarzyszenia ISO 14000(z opłaconą składką członkowską za 2015 r.) – 99,00zł netto/osoba

4) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB, członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i ISO 1400  bez opłaconej składki członkowskiej za 2015 r. – 199,00 netto/osoba

Zainteresowanych, proszę o przesłanie zgłoszenia na adrespfiso@pfiso9000.plw terminie do 11.06.2015 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Za udział w szkoleniu będzie wystawione zaświadczenie!