Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2016 » 14.04.2016 r. XXVI Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000

XXVI Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000

termin:  14.04.2016 r. we Wrocławiu, w Quality System – Hotel Wrocław ***, al. M. Kromera 16,  51-163 Wrocław

miejsce: Quality System – Hotel Wrocław ***, al. M. Kromera,  51-163 Wrocław

Walnemu Zgromadzeniu towarzyszyć będzie seminarium szkoleniowe Integracja systemów według nowych wymagań norm szansą na wzrost konkurencyjności”, które odbędzie się 15.04.2016 r. w godz. 9.00 – 13.00.

Tutaj:

- informacja o WZ_Klubu PF ISO 9000_14.04.2016.pdf (z porządkiem obrad i programem seminarium)

- karta _uczestnictwa XXVI WZ Klubu PF ISO 9000.doc

wszystkie informacje związane

z organizacją XXVI Walnego Zgromadzenia Członków Klubu PF ISO 9000 znajdują się na stronie internetowej:

www.seminarium.pfiso9000.pl/walne-zgromadzenie

na której MOŻNA DOKONAĆ REJESTRACJI elektronicznie,

poczytać o planowanych seminariach i szkoleniach w roku 2016
oraz zakupić publikacje Klubu.

Strona jest nowa, trwają ostatnie poprawki i stopniowo nanoszone są teksty, dlatego jeszcze nie wszystko się na niej znajduje.

Serdecznie prosimy o śledzenie zmian!

www.seminarium.pfiso9000.pl