Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2020 » 10.07.2020 - Funkcjonowanie firmy w obecnych warunkach kryzysowych – COVID 19 - seminarium on-line Sekcji Auditorów

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium on-line Sekcji Auditorów Klubu PF ISO 9000 na temat:

Funkcjonowanie firmy w obecnych warunkach kryzysowych – COVID 19

Program:

1. Strategia przetrwania - cele i działania.

2. Modele postępowania.

3. Ocena skutków wpływu sytuacji kryzysowej na interesariuszy.

4. Odtworzenie działalności po kryzysie.

5. Działania wewnętrzne i zewnętrzne zwiększające przychody i obniżające koszty.

 

Seminarium zaplanowane jest na dzień 10.07.2020 r. w trybie on-line, poprzez platformę Zoom.

Szkolenie poprowadzi Pan Artur Jabłoński – Przewodniczący Sekcji Auditorów, Klubu PF ISO 9000.

Rozpoczęcie seminarium godzina 11.00.

Zakończenie seminarium - ok. godziny 13.00.

Informacje nt. platformy i szczegółów dot. uczestnictwa on-line będą przesyłane do osób, które prześlą zgłoszenie uczestnictwa w seminarium.

Tabela opłat:

 • Członek rzeczywisty Klubu PF ISO 9000
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB
 • Osoba fizyczna Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
 • Członek honorowy Klubu PF ISO 9000

50,00 zł brutto

 • Kolejna przedstawiciel Członka rzeczywistego
  Klubu PF ISO 9000
 • Członek wspierający (instytucja) Klubu PF ISO 9000
 • Członek Klubu POLLAB
 • Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000
 • Członek Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem
  i Higieną Pracy ISO 45000

100,00 zł brutto

 

 

Pozostali Uczestnicy

200,00 złbrutto

 

Uwaga:

 1. Dla Członków Klubów, Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy opłaconych składkach członkowskich za 2020 r.
 2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Koszty uczestnictwa obejmują:

–         Udział w seminarium.

–         Materiały dotyczące prezentowanych treści podczas seminarium przesłane drogą mailową.

–         Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000; ul. Konstancińska 11, 02 – 942 Warszawa, Tel: 609 735 967

www.pfiso9000.pl, pfiso@pfiso9000.pl

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w seminarium e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 06.07.2020 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Karta uczestnictwa_10.07.2020

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.