Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2017 » 10.03.2017 r. - Jubileuszowa Konferencja „W perspektywie Jakości”

 

6 grudnia 1991 r.
powstaje Klub POLSKIE FORUM ISO 9000
jako wynik spontanicznego działania przedstawicieli ponad 100 przedsiębiorstw,
instytutów badawczych, wyższych uczelni, a także grupy osób fizycznych

Szanowni Państwo, 

Niniejszy, mam zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić do udziału w

 

Jubileuszowej Konferencji „W perspektywie Jakości”,

 

która odbędzie się 10 marca 2017 r.w Sali Pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju.

 

Na wstępie chcę podkreślić, iż uczestnictwo w wydarzeniu jest całkowicie - bezpłatne, gdyż powinnością Klubu jest jak najszersze propagowanie idei jakości i zarządzania jakością.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
oraz MINISTERSTWO ROZWOJU, które jest współorganizatorem części konferencyjnej.

Jubileuszowe wydarzenie stanowi okazję spojrzenia w perspektywie 25 minionych lat na kreowanie zarządzania jakością w polskiej rzeczywistości oraz poszukiwania i planowania kierunków rozwoju organizacji w odniesieniu do tej problematyki.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły „Problemy Jakości” – miesięcznik naukowo – techniczny.

Zachęcam Członków Klubu do aktywnego włączenia się w obchody jubileuszu:

-      w dniu konferencji będzie możliwość wystawienia baneru Państwa organizacji - zachęcamy do tej formy wizualizacji Państwa obecności na konferencji,

-      istnieje możliwość przekazania (do dnia 03 marca 2017 roku), do sekretariatu Klubu materiałów promocyjnych dot. Państwa organizacji, które chcielibyście przekazać uczestnikom konferencji,

-      wszelkie przejawy Państwa życzliwości i chęci aktywnego zaangażowanie się w zaplanowane jubileuszowe obchody będą mile widziane, do Państwa dyspozycji pozostaje Sekretariat Klubu, prosimy o bezpośrednie zgłaszanie (do sekretariatu Klubu) chęci włączenia się w organizację a także propozycji wsparcia tego jakże ważnego wydarzenia.

Niezmiernie miło będzie nam Państwa gościć podczas jubileuszu.

Potwierdzenia udziału prosimy przesyłać do dnia 28.02.2017 r na e-mail: jubileusz@pfiso9000.pl

PROGRAM:

09.30 – 10.30 – Rejestracja

10.30 –  Powitanie Gości

11.00 –  Otwarcie Konferencji

11.15 – Wystąpienia zaproszonych Gości

11.30 – „W perspektywie JAKOŚCI” – wygłoszenie referatów konferencyjnych

13.00 – Wręczenie okolicznościowych medali – Za zasługi w upowszechnianiu idei
             JAKOŚCI

13.40 – Część artystyczna                                                                                                                     

14.00 – Cocktail

 

Patronat honorowy:

     

Patronat medialny: