Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 08.05.15-szkolenie warsztaty Komisji Auditorów Klubu PF ISO 9000 - Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze oraz ocena ich skuteczności

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu, warsztatach Komisji Auditorów Klubu PF ISO 9000 na temat:

"Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze oraz ocena ich skuteczności",

 które zaplanowane jest na dzień 08.05.2015 r. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa, sala nr 501.

Plan spotkania:

Lp.

Godz.

Temat

Prowadzący

1.

11.00

Otwarcie spotkania

Omówienie programu seminarium dwu dniowego Auditowanie zarządzania ryzykiem

Omówienie programu warsztatów

- Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze oraz ocena ich skuteczności

Irena Kotwica

2.

11.30

Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze oraz ocena ich skuteczności – rola auditora

Grażyna Żarlicka

3.

11.45

Niezgodność czy spostrzeżenie - warsztaty

Grażyna Żarlicka

4.

13.00

Lunch

 

5.

13.30

Ocena poprawności określonych działań, ocena skuteczności wdrożenia działań – warsztat

Grażyna Żarlicka

6.

14.45

- Podsumowanie

- Dyskusja, wymiana doświadczeń

Irena Kotwica

 

Odpłatność za udział w spotkaniu:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2014 r.) – 1 osoba bezpłatnie.

2) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 i Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2014 r.) – 50,00 zł netto/ osoba

3) Członkowie Klubu POLLAB , Członkowie Stowarzyszenia ISO 14000(z opłaconą składką członkowską za 2014 r.) – 99,00zł netto/osoba

4) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB i członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i ISO 1400  bez opłaconej składki członkowskiej za 2014 r. – 199,00 netto/osoba

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w szkoleniu e-mailem na adrespfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 30.04.2015 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).