Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2016 » 04.11.2016 - warsztaty jednodniowe - Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącej Sekcji Organizacji Publicznych, Pani Grażyny Żarlickiej, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w jednodniowych warsztatach:

„Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania

(standardy B. 7, 8, 9, C.12, wymaganie PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie zarządzania ryzykiem, wytyczne m.in. ISO 9004)”

które zaplanowane są na dzień 04.11.2016 r. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa, sala nr 501.

Szkolenie poprowadzi Członek Zarządu Klubu i Przewodnicząca Sekcji Organizacji Publicznych – Pani Grażyna Żarlicka, wykładowcą będzie Prezes Zarządu Instytutu Bezpieczeństwa i Informacji Sp. z o.o. – Pan Grzegorz Krzemiński.

Lp.

Godz.

Temat

Prowadzący

  1. 1.        

11.00

Otwarcie spotkania

Sprawy organizacyjne. Omówienie programu warsztatów

Grażyna Żarlicka

  1. 2.        

11.15

Zarządzanie ryzykiem – od czego zacząć

Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko

(standardy B. 7, 8, 9, wytyczne m.in. ISO 9004)

Grzegorz Krzemiński

  1. 3.        

11.45

Zarządzanie ryzykiem w procesach, przykłady, ćwiczenie

(standardy B. 7, 8, 9, wymaganie PN-EN ISO 9001:2015-10, wytyczne m.in. ISO 9004)

Grzegorz Krzemiński

  1. 4.        

13.00

Lunch

 

  1. 5.        

13.30

Ciągłość działania

(standard C.12)

Grzegorz Krzemiński

  1. 6.        

14.45

- Podsumowanie

- Dyskusja, wymiana doświadczeń

Grażyna Żarlicka

Odpłatność za udział w szkoleniu:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 1 osoba ma zapewniony bezpłatny udział w dowolnych 2-ch szkoleniach w 2016 r.

2) Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 50,00 zł netto/1 osoba, za każde szkolenie.

3) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016r.) – 60,00 zł netto/1 osoba, za każde szkolenie.

4) Członkowie Klubu POLLAB, Członkowie Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 99,00zł netto/1 osoba, za każde szkolenie.

5) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB, członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 bez opłaconej składki członkowskiej za 2016 r. – 199,00 netto/1 osoba, za każde szkolenie.

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w szkoleniu e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 28.10.2016 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Za udział w szkoleniu będzie wystawione zaświadczenie!

BRAK WOLNYCH MIEJSC!!! W najbliższym czasie zostanie wyznaczony kolejny termin