Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2017 » 04-06.10.2017 - Sympozjum „Metrologia w systemach zarządzania” - 8, Kielce

Szanowni Państwo,

 

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, doceniając znaczenie metrologii w systemach zarządzania i ocenie zgodności, już po raz ósmy, organizuje sympozjum z cyklu „Metrologia w systemach zarządzania”.

Tegoroczne sympozjum zatytułowane „Metrologia podstawą systemu oceny zgodności” zaplanowane jest na 4 - 6 października 2017 r. w Kielcach w Hotelu Qubus.

Celem sympozjum jest doskonalenie w procesie spełnienia wymagań metrologicznych w systemach zarządzania oraz wymagań związanych z nowymi regulacjami prawnymi.

Patronat honorowy nad sympozjum objęli: Polskie Centrum Akredytacji, Polski Komitet Normalizacyjny, Główny Urząd Miar, Urząd Dozoru Technicznego i patronat medialny:  Problemy Jakości oraz Pomiary Automatyka Robotyka.

Szczegółówe informacje dotyczące Sympozjum znajdziecie Państwo w: Komunikacie nr 2 oraz w Programie_Sympozjum

W najbliższych dniach zostaną przedstawione tytuły referatów, które zostaną wygłoszone podczas sympozjum.

Kartę uczestnictwa bez referatu należy przesłać do dnia 14 września 2017 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). E-mail: pfiso@pfiso9000.pl lub fax nr 22 842 54 21.

Potwierdzenia udziału będą rozsyłane najpóźniej od 11.09.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum!