Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2018 » 03.12.2018 r. Spójność pomiarowa – praktyczne aspekty wymagań w zapewnieniu jakości wyników badań i pomiarów, Poznań

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów – Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego Oddział w Poznaniu serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w seminarium:

Spójność pomiarowa
– praktyczne aspekty wymagań

w zapewnieniu jakości wyników
badań i pomiarów

Seminarium szkoleniowe odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w sali 114B, Al. Niepodległości 10

W komunikacie znajdują się szczegóły dot. seminarium, które ma na celu poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy teoretycznej z zakresu zagadnienia jakie stanowi spójność pomiarowa, a także zdobycie praktycznych umiejętności zastosowania i spełnienia wymagań systemów zarządzania w tym obszarze.

Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 23 listopada 2018 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń): e-mail: konferencja@pfiso9000.pl lub fax nr 22 842 54 21

 Są wolne miejsca, czekamy na zgłoszenia!

 Zapraszamy do udziału.