W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

WSPÓŁORGANIZACJA KONKURSÓW/UDZIELANIE PATRONATÓW » 2019 » XV KONFERENCJA CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI; 24-27.09.2019, Ryn

Klub PF ISO 9000 objął patronatem honorowym

XV KONFERENCJĘ CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI
"PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE
INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ"

JUBILEUSZ 20-LECIA DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ


Temat przewodni: "Jakość - problemy i rozwiązania"

Konferencja odbędzie się 24-27 września 2019 r; w Hotelu Zamek Ryn.

Więcej szczegłów na temat konferencji oraz szczegłowy program można znaleźć na stronie: https://www.ccj.wat.edu.pl/modx/index.php?id=2130

W imieniu Organizatrów serdecznie zapraszamy do zięcia udziału w Konferencji!