NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn http://qualitymagazyn.pl/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 esteśmy na Facebook

 

STOWARZYSZENIE POLISOLAB » Władze Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB

VII kadencja 23.09.2019 r. - 2022 r.
 

Zarząd Główny:

 

Prezes

Tadeusz Glazer

Wiceprezes

Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas

Wiceprezes

Marek Roszak

Sekretarz

Zofia Kenig-Borkowska

Skarbnik

Grażyna Żarlicka

Członek Zarządu

Henryk Dębski

Członek Zarządu

Jadwiga Majcher

Członek Zarządu

Elżbieta Stefaniak


Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca

Elżbieta Stypułkowska

Członek Komisji

Joanna Gańko

Członek Komisji

Jolanta Krotkiewska-Orlikowska


Główny Sąd Koleżeński:

Przewodniczący

Waldemar Mazan

Członek Sądu

Jadwiga Majcher

Członek Sądu

Grażyna Żarlicka