W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STOWARZYSZENIE POLISOLAB » Władze Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB

VII kadencja 23.09.2019 r. - 2022 r.
 

Zarząd Główny:

 

Prezes

Tadeusz Glazer

Wiceprezes

Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas

Wiceprezes

Marek Roszak

Sekretarz

Zofia Kenig-Borkowska

Skarbnik

Grażyna Żarlicka

Członek Zarządu

Henryk Dębski

Członek Zarządu

Jadwiga Majcher

Członek Zarządu

Elżbieta Stefaniak


Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca

Elżbieta Stypułkowska

Członek Komisji

Joanna Gańko

Członek Komisji

Jolanta Krotkiewska-Orlikowska


Główny Sąd Koleżeński:

Przewodniczący

Waldemar Mazan

Członek Sądu

Jadwiga Majcher

Członek Sądu

Grażyna Żarlicka