W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

WSPÓŁORGANIZACJA KONKURSÓW/UDZIELANIE PATRONATÓW » 2019 » VIII Konferencja Bezpieczeństwo Pracy - Środowisko – Zarządzanie; 08-09.10.2019, Szczyrk

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 objął patronat nad VIII Konferencją Bezpieczeństwo Pracy - Środowisko - Zarządzanie, która zaplanowana jest w dniach 08-09.10.2019 w Szczyrku.

Więcej informacji na temat Konferencji mozna znaleźć na stronie: http://www.wszop.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje/bezpieczenstwo-pracy-srodowisko-zarzadzanie,2,2,19974,108,136

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu!