Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

WSPÓŁORGANIZACJA KONKURSÓW/UDZIELANIE PATRONATÓW » 2017 »  VII Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Pracy - Środowisko - Zarządzanie

  http://www.pfiso9000.pl/files/logo%202.bmp

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 podjął decyzję o wyrażeniu zgody na objęcie przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 patronatu nad VII Konferencją Naukową Bezpieczeństwo Pracy - Środowisko - Zarządzanie, organizowanej przez Wydział Nauk Technicznych WSZOP w Katowicach.

Komunikat dot. konferenji wraz z załącznikami:

Komunikat 3 - Bp-Ś-Z 2017.pdf

Załącznik 1 - Bp-Ś-Z 2017.pdf

Załącznik 2 - Bp_Ś-Z 2017.pdf