NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn http://qualitymagazyn.pl/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 esteśmy na Facebook

 

STRONA GŁÓWNA » Uwaga! ZMIANA TERMINU KONFERENCJI - I Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji

2018-03-29 12:30

Szanowni Państwo,

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej oraz Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

 I Konferencji Naukowo-Praktycznej

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W ORGANIZACJI

Honorowy Przewodniczący Konferencji

prof. dr hab. Elżbieta SKRZYPEK

 

Konferencja odbędzie się we wrzesniu 2018 r. w Hotelu Jaskółka*** w Ustroniu. Dokładny termin podamy już niebawem!

 

Podczas konferencji będą poruszone zagadnienia zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym, zwłaszcza w aspekcie praktycznego wdrożenia skutecznych mechanizmów zarządczych stosowanych w organizacjach spełniających współczesne wymagania i oczekiwania. Konferencja pozwala na wielopodmiotową i wielopłaszczyznową wymianę poglądów w zakresie poruszanej tematyki,stanowiąc podstawę w tworzeniu kreatywnych rozwiązań w obszarze zarządzania kapitałem intelektualnym oraz wiedzą w warunkach przemysłu 4.0.

Wydarzenie ma charakter naukowo-praktyczny konferencji gdzie Uwagę skoncentrowaną na przepływie wiedzy pomiędzy praktykami biznesu a środowiskiem naukowym. Forma ta została zaproponowana przez organizatorów w wyniku obserwacji potrzeb zmieniającego się rynku, stanowiąc odpowiedź na istniejącą lukę w tym obszarze, będąc doskonałą alternatywą do spotkań o charakterze typowo szkoleniowym czy też warsztatowym.

Celem konferencji będzie doskonalenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie najnowszych trendów związanych z zarządzaniem kapitałem intelektualnym oraz wiedzą w podmiotach gospodarczych. Transformacja wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym i praktycznym, a tym samym kreowanie warunków podejmowania synergicznej współpracy pomiędzy przedstawicielami tych jednostek.