Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

STRONA GŁÓWNA » Terminarz spotkań na I półrocze 2018 r.

2018-02-08 13:22

Warszawa, 08.02.2018r. 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, o terminach zaplanowanych spotkań Klubu POLSKIE FORUM ISO w I półroczu 2018 r.:

  1. 21.02.2018 r. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Praktyczna „Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia”, Katowice.
  2. 09.03.2018 r. seminarium szkoleniowe Przegląd zarządzania a zapewnienie o stanie kontroli zarządczej w kontekście spełniania wymagań normy ISO 9001:2015 oraz standardów kontroli zarządczej, Warszawa.
  3. 13.04.2018 r. Walne Zgromadzenie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,
    Główny Instytut Górnictwa, plac Gwarków 1, Katowice.
  4. II kw. 2018  r. Seminarium Procesy w organizacji III pt. – Wzrost efektywności biznesu a zarządzanie wiedzą pracowników, Ustroń.
  5. II kw. 2018 r. seminarium szkoleniowe nt. Spójności pomiarowej, Poznań lub Warszawa.
  6. II lub III kw. 2018 r. seminarium szkoleniowe Cykl życia wyrobu, Warszawa.

 

Ponadto organizowane będą – tak jak dotychczas seminaria szkoleniowe 1-dniowe dotyczące doskonalenia procesu auditowania, doskonalenia pracy funkcji Pełnomocnika,  działalności organizacji publicznych oraz inne wg aktualnych potrzeb i możliwości.

Prosimy o zgłaszanie (listowne, faxem, lub e-mailem) tematów/zagadnień oczekiwanych, które Państwo chcielibyście zaproponować  lub przedstawić na spotkaniach klubowych.

Prosimy również o zgłaszanie innych propozycji działalności Klubu PF ISO 9000.

Prosimy o informacje nt. oczekiwanych miejsc spotkań klubowych.

Przypominamy, iż obsługę administracyjną i finansową Klubu PF ISO 9000 prowadzi:

Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB

Ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa

Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie

ul. Jasna 1, 00-950 Warszawa

nr 08 1240 6175 1111 0000 4565 7946