25-26.11.2021 – III edycja e-seminarium: Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu

Szanowni Państwo,

W imieniu Członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz HBM Prenscia Sp. z o. o. serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w III edycji e-seminarium naukowo – praktycznego:

„Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”

E-seminarium odbędzie się w dniach 09 i 10 września 2021 r. za pomocą platformy Zoom (nie jest wymagana instalacja komunikatora Zoom – można logować się przy pomocy przeglądarki internetowej)

PROGRAM

09.09.2021 Dzień I
08:50 – 9.00 Rejestracja / logowanie się uczestników on-line
09.00 – 11.00

„X-FEMA narzędzie do optymalizacji planu kontroli procesu.”

Bartłomiej Świątek, HBM Prenscia

11.00 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.30 Zakończenie pierwszego dnia seminarium
10.09.2021 Dzień II
8.50 – 09.00 Rejestracja / logowanie się uczestników on-line
9.00 – 10.15

„Zastosowanie analizy FMEA przez organizacje w systemach zarządzania.”

Mgr Michał Kubista, FPUH QBISTA

10.15 – 10.30 Dyskusja
10:30 – 11:45

„Skuteczność zastosowania metody FMEA.”

Dr inż. Joanna Rosak – Szyrocka, Politechnika Częstochowska

11:45 – 12.00 Dyskusja
12.00 Zakończenie seminarium

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

Informacje nt uczestnictwa on-line będą przesyłane do osób, które prześlą zgłoszenie uczestnictwa w seminarium.

Jesteśmy przekonani, iż seminarium pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę i umiejętności związane z praktyczną realizacją analizy FMEA.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane Państwu możliwości zastosowania oprogramowania ReliaSoft XFMEA, obsługującego główne standardy branżowe dla wszystkich typów analizy FMEA (w tym Design FMEA, Process FMEA, FMECA, itp.). Oprogramowanie to zapewnia predefiniowane profile dla głównych standardów raportowania, a także oferuje szerokie możliwości dostosowania interfejsu i raportów do specyficznych potrzeb każdej organizacji.

Szczegółowe informacje:

Ulotka FMEA_2021_wrzesień.pdf karta uczestnictwa_2021_wrzesień.doc

Warunki udziału:

 • Członek Rzeczywisty Klubu PF ISO 9000
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB (osoba fizyczna)
 • Członek wspierający Klubu PF ISO 9000 (osoba fizyczna)
 • Członek honorowy Klubu PF ISO 9000
250,00 zł
+ 23% VAT

min. 2 osoby z tej samej firmy: 200,00 zł
+ 23% VAT
od osoby

 • Członek wspierający Klubu PF ISO 9000 (firma)
 • Członek Klubu POLLAB
 • Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000
 • Członek StowarzyszeniaPolskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000
 • Aktywni Klienci HBM Prenscia (po potwierdzeniu przez HBM Prenscia Polska)
350,00 zł
+ 23% VAT

min. 2 osoby z tej samej firmy: 300,00 zł
+ 23% VAT
od osoby

Pozostali Uczestnicy

650,00 zł

+ 23% VAT

min. 2 osoby z tej samej firmy: 500,00 zł
+ 23% VAT
od osoby

Uwaga:

 1. Dla Członków Klubów, Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy opłaconych składkach członkowskich za 2021 r.
 2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Koszty uczestnictwa obejmują:

 • Udział w e-seminarium on-line (link dostępu zostanie przesłany na wskazany w karcie uczestnictwa adres mailowy uczestnika e -seminarium).
 • Materiały seminaryjne w postaci elektronicznej.
 • Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium do pobrania on-line.

Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 01 września 2021 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń): e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 5 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Czekamy na zgłoszenia!

Zapraszamy do udziału!