Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017
 • 30.06.2017 - uroczystość wręczenia Pani dr inż. Elżbiecie Krodkiewskiej - Skoczylas, Srebrnego Krzyża Zasługi

  2017-06-30 15:00
 • Kalendarium - Szkolenia/Sympozja/Warsztaty organizowane przez Klub PF ISO 9000 w 2017 r.

  2017-04-25 09:47

  Szkolenia/Sympozja/Warsztaty w 2017 r.

  Seminaria i sympozja wielodniowe:

  1. 16-21 maja 2017r. Jakość w biznesie 10  „Zrównoważony rozwój – wyzwania i wymagania, Szczyrk – (istnieje możliwość uczestnictwa tylko w jednodniowej konferencji).
  2. II kwartał 2017 r.  – II Zjazd Jakości - Ojców
  3. III lub IV kwartał  2017 r. – Sympozjum dot. Metrologii, Kielce
  4. IV kwartał lub I/II kw 2018 r. – 2 dniowe – Seminarium Procesy w organizacji III pt. – Wzrost efektywności biznesu a zarządzanie wiedzą pracowników, Krynica Zdrój

  Szkolenia/warsztaty jednodniowe:

  Sekcja Organizacji Publicznych:

  -        czerwiec 2017 r. , Bydgoszcz – szkolenie powtórzeniowe Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania (standardy B. 7, 8, 9, C.12, wymaganie PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie zarządzania ryzykiem, wytyczne m.in. ISO 9004)

  -        II kwartał 2017 r. – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania  (standardy B. 7, 8, 9, C.12 wymagania ISO 9001, wytyczne)

  -        IV kwartał 2017 r.  – Przegląd zarządzania a zapewnienie o stanie kontroli zarządczej (standard E. 22, wymagania ISO 9001, wytyczne)

  Sekcja Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

  -        19.05.2017 r, Warszawa PKN -Dokumentowanie systemu zarządzania wg wymagań ISO 9001:2015

  Sekcja Pełnomocników:

  -        IV kwartał–Wprowadzenie do zarządzania procesami – edycja na Śląsku.

  Przedstawione powyżej plany mogą ulec rozszerzeniu w miarę potrzeb, szczególnie o te spotkania, które przygotowywane są przez sekcje Klubu, o czym ich przewodniczący informują Członków na bieżąco.

 • Ankieta-udział w szkoleniach Klubu PF ISO 9000

  2016-05-25 14:16
 • Ankieta- zgoda na zamieszczenie danych firmy na stronie internetowej

  2016-05-24 10:55
 • Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu VII Kadencji

  2016-04-29 14:34
 • Szkolenie zamknięte dla kardy zarządzającej przedsiębiorstw w zakresie zmian w normie ISO 9001

  Szanowni Państwo,

  Przedstawiamy Państwu ofertę na organizację szkolenia zamkniętego

  - dla kardy zarządzającej przedsiębiorstw w zakresie zmian w normie ISO 9001 

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom menadżerów ds. jakości Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 oferuje szkolenie zamknięte w siedzibie zamawiającego, w dotyczące preorientacji kadry menadżerskiej w zakresie zrozumienia zasadniczych zmian wymagań normy ISO 9001 w kontekście przywództwa.

  Program i plan szkolenia:

  szkolenie dedykowane dla zamawiającego, uwzględnia w szczególności wymiar zmian dot. zaangażowania i przywództwa najwyższego kierownictwa w zakresie wdrażania i utrzymania systemu

  Zachęcamy do kontaktu (tel. 22 842 54 21, e-mail pfiso@pfiso9000.pl) z sekretariatem Klubu w tym zakresie i zainteresowania się opracowaną ofertą szkolenia - szczegóły oferty ustalane na podstawie indywidualnych zapytań.