W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 16-18.09.2015 r. seminarium Auditowanie zarządzania ryzykiem

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Zarządu i Komisji Auditorów Klubu PF ISO 9000 serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym:

Auditowanie zarządzania ryzykiem

z cyklu Doskonalenie procesu auditowania,

które zaplanowane jest w dn. 16-18.09.2015 r. w Szklarskiej Porębie w Ośrodku Szkolenia, Sportu i Rekreacji "Mauritius" ul. Dworcowa 6.

 

Tutaj: Komunikat nr_2_17.08.15.pdf oraz Karta_uczestnictwa_SKA_2015_17.08.doc 

 

W Komunikacie znajdują się informacje o prezenterach - moderatorach dyskusji i warsztatów, program merytoryczny i ramowy seminarium.

 W ramach uczestnictwa zapewniamy:

  • zakwaterowanie 16-18.09.2015,

  • wyżywienie w trakcie obrad,

  • udział w obradach,

  • udział seminarium, forum dyskusyjnym i warsztatach,

  • materiały szkoleniowe,

  • koszty organizacyjne.

Zachęcam Państwa do przesyłania kart zgłoszeniowych do dnia 31.07.2015 r. gdyż do tego terminu obowiązuje cena promocyjna seminarium, szczegóły w karcie uczestnictwa i w Komunikacie nr

Prosimy o przesłanie karty uczestnictwa na adres pfiso@pfiso9000.pl lub fax 22 46 45 556. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy seminarium będą mieli  możliwość szerokiej wymiany doświadczeń i poglądów, ogólnych i kuluarowych, których zakres może znacznie rozszerzyć tematykę objętą referatami.

Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś!