W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

 • Prezes Klubu PF ISO 9000 i wiceprezes Stowarzyszenia POLISOLAB - Pan Marek Roszak członkiem Rady Normalizacyjnej PKN V kadencji na lata 2020-2023.

  2019-12-06 11:54
 • PRZESUNIĘCIE TERMINU SPOTKANIA - spotkanie Sekcja Auditorów - Auditowanie przywództwa

  2019-11-28 14:20

  Szanowni Państwo,

  Z przykrością zawiadamiam, że spotkanie robocze Sekcji poświęcone Auditowaniu przywództwa, omówienie wyników prac ustalonych podczas poprzedniego spotkania (27.09.2019 r) musimy przełożyć i w wyznaczonym terminie nie odbędzie się.

  W najbliższym czasie przekażę informację o nowym terminie spotkania.

  Serdecznie przepraszamy!

 • 10.01.2020 - seminarium Ocena cyklu życia produktu; Gliwice

  2019-11-15 12:59

  Szanowni Państwo,

  ZMIANA TERMINU SEMINARIUM - 10.01.2020!

  Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań oraz Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium naukowo - praktycznym:

   Ocena cyklu życia produktu

  Seminarium odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 r. w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, ul. Konarskiego 18a, Gliwice.

  1. Komunikat_1_10.01.2020 z programem i warunkami uczestnictwa.

  2. Karta uczestnictwa

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

  Kartę uczestnictwa należy przesłać do 03.01.2020 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). E-mail: konferencja@pfiso9000.pl lub fax nr 22 842 54 21

  Zapraszamy do czynnego udziału!

 • spotkania „ISO 9001 – Droga Do Jakości” 14.01.2020 - Wrocław

  2019-11-12 15:33

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy na event pt.: „ISO 9001 – Droga Do Jakości”.

  Przedstawiciele BSI we współpracy z ekspertem dr inż. Anną Mazur z Politechniki Poznańskiej przedstawią Państwu korzyści jakie niesie ze sobą wdrożenie systemu ISO 9001:2015 oraz jego certyfikacja. 

  Event kierujemy do Właścicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Przedstawicieli Zarządu, Dyrektorów Zarządzających oraz osób odpowiedzialnych za rozwój organizacji funkcjonujących na terenie Wielkopolski oraz Dolnego Śląska i okolic.

  Zapewniamy dużą dozę wiedzy na START o wdrożeniu systemu oraz późniejszym procesie certyfikacji, odpowiemy na wszelkie pytania oraz napijemy się pysznej kawy w doborowym towarzystwie.

  Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, a miejsca limitowane.

  Termin:

  14.01.2020, 9:00 – 12:00, Wrocław (w trakcie ustaleń)

  Zapisy pod liniem àhttp://bit.ly/ISO9001-Wroclaw

  Wszelkie pytania prosimy kierować do naszych przedstawicieli:

  Poznań: Julita Wiatrowska tel. 532 759 309, e-mail: Julita.Wiatrowska@bsigroup.com

  Wrocław: Sylwester Wysocki tel. 501 652 016, e-mail: Sylwester.Wysocki@bsigroup.com

 • KOMUNIKAT: polska wersja językowa PN-EN ISO 19011:2018

  2019-10-16 11:50

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że została już opublikowana polska wersja językowa PN-EN ISO 19011:2018.

 • 14-15.10.2019 - Jubileusz 50-lecia pracy naukowo dydaktycznej Pana Profesora Stanisława Tkaczyka; Zawiercie

  2019-10-11 10:00

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszam na Jubileusz 50-lecia pracy naukowo – dydaktycznej Pana Profesora Stanisława Tkaczyka – Honorowego Przewodniczącego Rady Programowej Klubu PF ISO 9000.

  Jubileusz Pana Profesora obchodzony jest w ramach Konferencji MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2019, która odbędzie się w dniach 13-16 października 2019 roku w Hotelu Villa Verde Congress & SPA w Zawierciu.

  Dni konferencyjne bezpośrednio związane z Jubilatem: 14 i 15 października 2019 roku.

  Link do strony konferencyjnej http://mts.polsl.pl/pl/.

  Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa wraz z abstraktami (formatka do pobrania na stronie konferencji) do 14.09.2019, przez stronę konferencji jw..

  Jeszcze raz w imieniu organizatorów gorąco zapraszamy!

 • Nowe Władze Stowarzyszenia POLISOLAB - VII Kadencja

  2019-10-09 13:21

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w dniu 23.09.2019 r. odbyły się wybory do władz Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB.

  Oto wyniki tajnych głosowań:
   
  VII kadencja 23.09.2019 r. - 2022 r.
   

  Zarząd Główny:

   

  Prezes

  Tadeusz Glazer

  Wiceprezes

  Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas

  Wiceprezes

  Marek Roszak

  Sekretarz

  Zofia Kenig-Borkowska

  Skarbnik

  Grażyna Żarlicka

  Członek Zarządu

  Henryk Dębski

  Członek Zarządu

  Jadwiga Majcher

  Członek Zarządu

  Elżbieta Stefaniak


  Główna Komisja Rewizyjna:

  Przewodnicząca

  Elżbieta Stypułkowska

  Członek Komisji

  Joanna Gańko

  Członek Komisji

  Jolanta Krotkiewska-Orlikowska


  Główny Sąd Koleżeński:

  Przewodniczący

  Waldemar Mazan

  Członek Sądu

  Jadwiga Majcher

  Członek Sądu

  Grażyna Żarlicka

   

  Gratulujemy wyboru i życzymy satysfakcji z wykonywanych obowiązków!

 • Informacja o wyborach do Rady Normalizacyjnej PKN

  2019-10-03 13:25

  Szanowni Państwo,

  upływa obecna kadencja Rady Normalizacyjnej PKN.

  Do dnia 31 października 2019 r. organizacje określone w art. 19 ust. 1 pkt 2-6 ustawy powinny dokonać pisemnego zgłoszenia kandydatów na członków Rady Normalizacyjnej lub zgłosić jedynie zamiar uczestnictwa w wyborach. Organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata, który może być zgłoszony wyłącznie przez jedną organizację.

  Na stronie internetowej https://www.pkn.pl/informacje/2019/09/wybory-do-rady-normalizacyjnej-2019 znajduje się szczegółowa informacja dotycząca ogłoszenia PKN o wyborach do Rady Normalizacyjnej 2019.

  Mamy nadzieję, że zwiększy to szanse na pozyskanie osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierać proces normalizacji i stanowić organ opiniodawczo-doradczy PKN.