Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

 • przesynięcie terminu konferencji 18-10.04.2021 - Konferencja Sekcji Przemysłu Spożywczego ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI - 12 ”Certyfikat jakości – paszportem dla wyrobu”
 • 29.09.2020 Seminarium naukowo – praktyczne „Systemowe zarządzanie jakością w praktyce”.
 • 10.07.2020 - Funkcjonowanie firmy w obecnych warunkach kryzysowych – COVID 19 - seminarium on-line Sekcji Auditorów

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium on-line Sekcji Auditorów Klubu PF ISO 9000 na temat:

  Funkcjonowanie firmy w obecnych warunkach kryzysowych – COVID 19

  Program:

  1. Strategia przetrwania - cele i działania.

  2. Modele postępowania.

  3. Ocena skutków wpływu sytuacji kryzysowej na interesariuszy.

  4. Odtworzenie działalności po kryzysie.

  5. Działania wewnętrzne i zewnętrzne zwiększające przychody i obniżające koszty.

   

  Seminarium zaplanowane jest na dzień 10.07.2020 r. w trybie on-line, poprzez platformę Zoom.

  Szkolenie poprowadzi Pan Artur Jabłoński – Przewodniczący Sekcji Auditorów, Klubu PF ISO 9000.

  Rozpoczęcie seminarium godzina 11.00.

  Zakończenie seminarium - ok. godziny 13.00.

  Informacje nt. platformy i szczegółów dot. uczestnictwa on-line będą przesyłane do osób, które prześlą zgłoszenie uczestnictwa w seminarium.

  Tabela opłat:

  • Członek rzeczywisty Klubu PF ISO 9000
  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB
  • Osoba fizyczna Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
  • Członek honorowy Klubu PF ISO 9000

  50,00 zł brutto

  • Kolejna przedstawiciel Członka rzeczywistego
   Klubu PF ISO 9000
  • Członek wspierający (instytucja) Klubu PF ISO 9000
  • Członek Klubu POLLAB
  • Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000
  • Członek Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem
   i Higieną Pracy ISO 45000

  100,00 zł brutto

   

   

  Pozostali Uczestnicy

  200,00 złbrutto

   

  Uwaga:

  1. Dla Członków Klubów, Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy opłaconych składkach członkowskich za 2020 r.
  2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

  Koszty uczestnictwa obejmują:

  –         Udział w seminarium.

  –         Materiały dotyczące prezentowanych treści podczas seminarium przesłane drogą mailową.

  –         Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

  Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

  Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000; ul. Konstancińska 11, 02 – 942 Warszawa, Tel: 609 735 967

  www.pfiso9000.pl, pfiso@pfiso9000.pl

  Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w seminarium e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 06.07.2020 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

  Karta uczestnictwa_10.07.2020

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

 • 24-25.06.2020 - e-seminarium: Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w e-seminarium naukowo - praktycznym:

  „Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”

  Seminarium odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2020 r.

  Informacje nt. platformy i szczegółów dot. uczestnictwa on-line będą przesyłane do osób, które prześlą zgłoszenie uczestnictwa w seminarium.

  Jesteśmy przekonani, iż seminarium pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę i umiejętności związane z praktyczną realizacją analizy FMEA.

  Podczas seminarium zostaną zaprezentowane Państwu możliwości zastosowania oprogramowania ReliaSoft XFMEA, obsługującego główne standardy branżowe dla wszystkich typów analizy FMEA (w tym Design FMEA, Process FMEA, FMECA, itp.). Oprogramowanie to zapewnia predefiniowane profile dla głównych standardów raportowania, a także oferuje szerokie możliwości dostosowania interfejsu i raportów do specyficznych potrzeb każdej organizacji.

  Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 19 czerwca 2020 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń): e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

  Komunikat nt. seminarium

  Informator- Xfmea Brochure

  Czekamy na zgłoszenia, zapraszamy do udziału!

 • Seminarium on-line Zarządzanie jakością, 09.06.2020
 • 10.01.2020 - seminarium Ocena cyklu życia produktu; Gliwice

  Szanowni Państwo,

  ZMIANA TERMINU SEMINARIUM - 10.01.2020!

  Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań oraz Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium naukowo - praktycznym:

   Ocena cyklu życia produktu

  Seminarium odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 r. w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, ul. Konarskiego 18a, Gliwice.

  1. Komunikat_1_10.01.2020 z programem i warunkami uczestnictwa.

  2. Karta uczestnictwa

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

  Kartę uczestnictwa należy przesłać do 03.01.2020 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). E-mail: konferencja@pfiso9000.pl lub fax nr 22 842 54 21

  Zapraszamy do czynnego udziału!

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2020