W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2013

24-25.10.2013 r.  seminarium Procesy w organizacji - I, Proces współpracy z klientem

Szanowni Państwo,

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 wraz z Sekcją Małych i Średnich Przedsiębiorstw  zapraszają do udziału w seminarium:

Procesy w organizacji - I Proces współpracy z klientem

Seminarium odbędzie się: 24-25 października 2013 r. 

W najbliższym czasie podamy szczegóły.

 

 23-25.09.2013  METROLOGIA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA - 7

 

Szanowni Państwo, 

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 zaprasza do udziału w sympozjum:

METROLOGIA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA - 7

Praktyczne aspekty metrologii 

Sympozjum odbędzie się w dn. 23-25 września 2013 r. w Kielcach

Tutaj: Komunikat nr 1; karta uczestnictwa;
Kwestionariusz badawczy -obowiązujący.doc

 

12.07.2013 r.  na spotkanie Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Grażyny Żarlickiej - Przewodniczącej Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, bardzo serdecznie zapraszam dniu 12.07.2013 r.  na spotkanie Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Kłobucka 23a.

Plan spotkania:

 

Lp.

Godz.

Temat

Prowadzący

  1.  

11.00

Otwarcie spotkania

Omówienie programu warsztatów. Wprowadzenie do tematu

Komunikacja w procesach. Negocjacje

Grażyna Żarlicka

  1.  

11.30

Co decyduje o skuteczności komunikacji? – najnowsze teorie kontra doświadczenie praktyka.

Waldemar Kamiński

  1.  

13.00

Lunch

 

  1.  

13.30

Co decyduje o skuteczności w negocjacjach – wyznania zawodowego negocjatora.

W. Kamiński

  1.  

14.45

- Podsumowanie

- Dyskusja, wymiana doświadczeń

G. Żarlicka

W. Kamiński

 

Odpłatność za udział w spotkaniu:

- Członkowie rzeczywiści Klubu PF ISO 9000 z opłaconą składką członkowską - 2 osoby bezpłatnie.

- Członkowie rzeczywiści Klubu powyżej 2 osób, Członkowie wspierający Klubu PF ISO 9000,  Członkowie Klubu POLLAB i Stowarzyszenia POLISOLAB, Członkowie Stowarzyszenia ISO 14000 (z opłaconą składką członkowską) odpłatność- 80,00 zł netto (98,40 zł brutto) od osoby.

- Osoby spoza Klubów PF ISO 9000 i POLLAB oraz Stowarzyszenia POLISOLAB - 220,00 zł netto ( 270,60 zł brutto) od osoby.

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w spotkaniu e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl lub pfiso9000@wp.pl w terminie do 10.07.2013 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

 

28.02-01.03.2013 - wspólne seminarium Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządów Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 i Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 serdecznie zapraszam do udziału w seminarium:

DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

połączone z imprezą integracyjną dla pełnomocników
i specjalistów systemów zarządzania

 

które odbędzie się w dniach: 28 luty - 1 marca 2013 r., Kompleks Zagroń w Istebnej,

 

Tematem przewodnim seminarium będą obszary rozwoju systemów zarządzania w szerokim aspekcie warunków działania polskich przedsiębiorstw.

Tutaj: Program seminarium oraz karta zgłoszenia.

 Kartę zgłoszeniową proszę przesłać do dnia 12.02.2013 r. e-mailem pod adres: sekretariat@pfiso14000.org.pl lub faksem pod nr (58) 742 13 72.


13-15.02.2013 - Warsztaty Systemowe narzędzia doskonalenia

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Klubu, Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym:

 

Systemowe narzędzia doskonalenia

Warsztaty

z cyklu

DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

 

Seminarium szkoleniowe adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem systemów zarządzania w różnych organizacjach, w tym w MŚP.

 

Seminarium szkoleniowe odbędzie się: 13 - 15 lutego 2013 r., Hotel Roko, ul. Mikołajska 2, 02-455 Warszawa, www.hotelroko.pl

Szczegółowy program, tabela opłat wraz z  dojazdem do hotelu.

Karta uczestnictwa.

Kartę uczestnictwa należy przesłać faxem pod nr 22 46 45 556 do dnia 31 stycznia 2013 r.
(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

UWAGA:

Rezygnacja ze zgłoszenia na  warsztaty po 31 stycznia br. wiąże się z kosztami w wysokości 75%, rezygnacja po 4 lutego br. z pełnymi kosztami (100%).

 

14-16.04.2013 - DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI-5

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji:

DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI-5

Patronat nad konferencją objął: Pan Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja odbędzie się: 14 - 16 kwietnia 2013r. w hotelu MSWiA "DAFNE" w Zakopanym.

Komunikat nr 1karta uczestnictwa, pakiety dla wystawców

Kartę uczestnictwa należy przesłać faxem do Organizatora Technicznego - BZJiBHP pod numer 22 632 28 20 lub e-mailem: biuro@bzj.pl