Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

 

Sekcje i Komisje Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

 

Lp.

Sekcja/Komisja

Przewodniczący

Kontakt

1

Sekcja Jednostek Certyfikujących

 Witold Pokora

dr inż.

Centrum Certyfikacji Jakości

tel. +48 261 839 630

witold.pokora[at]ccj.wat.edu.pl

 

2

Sekcja Przemysłu Spożywczego 

 

Janusz B. Berdowski

dr inż.

Przez sekretariat
Klubu PF ISO 9000

Tel./fax 22 842 54 21

pfiso[at]pfiso9000.pl

3

Sekcja Organizacji Publicznych 

 

Grażyna Żarlicka

mgr inż.

AS-QUAL

Tel. 602 722 074

grazela[at]tkomp.pl;
g_zarlicka[at]interia.pl

4

Sekcja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

 

Grażyna Żarlicka

mgr inż.

Loxxess Polska Sp. z o.o.

Tel. +48 502-716-405
Tel. 22 392-48-60

g_zarlicka[at]interia.pl

5

Sekcja Auditorów

 

Przez sekretariat
Klubu PF ISO 9000

Tel./fax 22 842 54 21

pfiso[at]pfiso9000.pl

6

Sekcja Menadżerów Jakości

 

Przez sekretariat
Klubu PF ISO 9000

Tel./fax 22 842 54 21

pfiso[at]pfiso9000.pl

7

Komisja ds. Wydawnictw

Jolanta Orlikowska

mgr inż.

Biuro Projektowo-Wdrożeniowe TELEOS 

Tel. 22 77 23 047

0 501 730 786

Fax 77 23 038

jolanta_orlikowska[at]o2.pl

8

Komisja ds. Koordynacji
Spotkań Klubowych

Romualda Koś

mgr inż.

Członek wspierający 157

Tel. 882 453 776