W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

 

Sekcje i Komisje Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

 

Lp.

Sekcja/Komisja

Przewodniczący

Kontakt

1

Sekcja Jednostek Certyfikujących

 Witold Pokora

dr inż.

Centrum Certyfikacji Jakości

tel. +48 261 839 630

witold.pokora[at]ccj.wat.edu.pl

 

2

Sekcja Przemysłu Spożywczego 

 

Janusz B. Berdowski

dr inż.

Przez sekretariat
Klubu PF ISO 9000

Tel./fax 22 842 54 21

pfiso[at]pfiso9000.pl

3

Sekcja Organizacji Publicznych 

 

Grażyna Żarlicka

mgr inż.

AS-QUAL

Tel. 602 722 074

grazela[at]tkomp.pl;
g_zarlicka[at]interia.pl

4

Sekcja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

 

Grażyna Żarlicka

mgr inż.

Loxxess Polska Sp. z o.o.

Tel. +48 502-716-405
Tel. 22 392-48-60

g_zarlicka[at]interia.pl

5

Sekcja Auditorów

 

Przez sekretariat
Klubu PF ISO 9000

Tel./fax 22 842 54 21

pfiso[at]pfiso9000.pl

6

Sekcja Menadżerów Jakości

 

Przez sekretariat
Klubu PF ISO 9000

Tel./fax 22 842 54 21

pfiso[at]pfiso9000.pl

7

Komisja ds. Wydawnictw

Jolanta Orlikowska

mgr inż.

Biuro Projektowo-Wdrożeniowe TELEOS 

Tel. 22 77 23 047

0 501 730 786

Fax 77 23 038

jolanta_orlikowska[at]o2.pl

8

Komisja ds. Koordynacji
Spotkań Klubowych

Romualda Koś

mgr inż.

Członek wspierający 157

Tel. 882 453 776