Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

 • 27.05.2019 r. - seminarium naukowo - praktyczne "Ocena cyklu życia produktu"

  2019-04-30 09:20

  Szanowni Państwo,

  Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań oraz Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium naukowo - praktycznym:

   Ocena cyklu życia produktu

  Seminarium odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, ul. Konarskiego 18a, Gliwice.

  Pod tymi linkami znajdują się: szczegółowy Komunikat z programem i warunkami uczestnictwa oraz karta uczestnictwa.

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

  Kartę uczestnictwa należy przesłać do 15 maja 2019 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). E-mail: konferencja@pfiso9000.pl lub fax nr 22 842 54 21

  Zapraszamy do udziału!

 • ODWOŁANIE SEMINARIUM - 13.05.2019 r. seminarium - Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu, Warszawa

  2019-04-08 00:00

  Szanowni Państwo,

  Z przykrością zawiadamiam, że seminarium „Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”, które miało się odbyćdniu 13 maja 2019 r. w Instytucie Badawczym Opakowań COBRO ul. Konstancińska 11, Warszawa,  musimy przełożyć i w wyznaczonym terminie nie odbędzie się.

  Serdecznie przepraszamy!

   

 • 08.04.2019 seminarium „Zarządzanie ryzykiem w ujęciu procesowym w aspekcie integracji systemów zarządzania”, Trzebinia

  2019-03-22 13:04

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na seminarium

  „Zarządzanie ryzykiem w ujęciu procesowym w aspekcie integracji systemów zarządzania”

  które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu PF ISO 9000 w dniu 08.04.2019 r. w Trzebini.

  Podczas seminarium referaty wygłoszą:

  -        Ryzyko jako element systemowego zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem pracy - dr hab. inż. Tatiana Karkoszka, Prof. PŚ, Politechnika Śląska

  -        Praktyczne podejście do ustalania kontekstu oceny ryzyka w procesie - Artur Jabłoński, audytor wiodący QMS, EMS, OHSAS, ISMS, BCMS; Prezes Human Management Systems Sp. z o.o.

  16.00 – Zakończenie seminarium i wyjazd uczestników

  Karta uczestnictwa.

  Osoby, których organizacje nie są członkami Klubu, a chciałyby uczestniczyć w seminarium proszę o kontakt: pfiso@pfiso9000.pl

 • 08.04.2019 XXIX WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000, Trzebinia

  2019-03-08 10:55

  Warszawa, 08.03.2019 r.

  L.dz. 06/PF/2019

  Szanowni Państwo,

  Członkowie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

               

  XXIX WALNE ZGROMADZENIE

  CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

   

  Trzebinia, 08 kwietnia 2019 r.

   

  Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

  § 12 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

  08 kwietnia 2019 r. o godz. 11:30 – I termin, godz. 11.45 – II termin

  XXIX Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,

  które odbędzie się w Trzebini
  w
  Dworze Zieleniewskich,

  ul. Piłsudskiego 47a, 32-540 Trzebinia.

   

  Rejestracja uczestników godz. 10.00 – 11.30

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz  Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018.
  7. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  9. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2019 r.
  10. Projekt planu rzeczowo – finansowego na 2019 r.
  11. Dyskusja.
  12. Wolne głosy i wnioski.
  13. Przyjęcie uchwał i wniosków XXIX Walnego Zgromadzenia.

  13.00 – 13.30 – Lunch

  13.30 –15.00 wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie Górka Cement Sp. z o.o.

  Uwaga! ze względu na obowiązujące w Górce Cement Sp. z o.o. przepisy BHP, proszę aby wszyscy uczestnicy mieli buty na płaskim obcasie oraz długie spodnie

  15.0016.00Seminarium

  „Zarządzanieryzykiem w ujęciu procesowym w aspekcie
  integracji systemów zarządzania

  -        Ryzyko jako element systemowego zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem pracy - dr hab. inż. Tatiana Karkoszka, Prof. PŚ, Politechnika Śląska

  -        Praktyczne podejście do ustalania kontekstu oceny ryzyka w procesie - Artur Jabłoński, audytor wiodący QMS, EMS, OHSAS, ISMS, BCMS; Prezes Human Management Systems Sp. z o.o.

  16.00 – Zakończenie Walnego Zgromadzenia i wyjazd uczestników

   

 • Ankieta dotycząca badania poziomu dojrzałości organizacji

  2019-02-14 12:16

  Szanowni Państwo, 

  zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej badania poziomu dojrzałości organizacji.

  Tematyka dojrzałości organizacji stanowi współcześnie ważne zagadnienie a ocena dojrzałości organizacji stanowić winna element mający wpływ na podejmowanie działań doskonalących organizację.

  Badanie przeprowadza Pan dr Adam Skrzypek wspólnie z Fundacją Governica.

  Wyniki ankiety posłużą wyłącznie do przygotowywanego opracowania naukowego, a Państwo w ramach udziału w ankiecie otrzymacie  bezpłatną diagnozę stopnia rozwoju dojrzałości Państwa organizacji.

  Serdecznie Państwa zachęcamy do wypełnienia ankiety dostępnej pod linkiem: http://governicard.eu/survey/index.php/218913?lang=pl

  W imieniu Pana dr Adama Skrzypka oraz Fundacji Governica serdecznie dziękujemy!

 • Porozumienie o współpracy

  2019-02-14 08:30
 • 14.01.2019 r. - spotkanie Sekcji Jednostek Certyfikujących

  2018-11-09 14:16
 • 03.12.2018 r. Spójność pomiarowa – praktyczne aspekty wymagań w zapewnieniu jakości wyników badań i pomiarów, Poznań

  2018-09-10 13:32
Strony: