NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn http://qualitymagazyn.pl/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 esteśmy na Facebook

 

STRONA GŁÓWNA » Prezes Klubu PF ISO 9000 i wiceprezes Stowarzyszenia POLISOLAB - Pan Marek Roszak członkiem Rady Normalizacyjnej PKN V kadencji na lata 2020-2023.

2019-12-06 11:54

Informujemy, że w wyniku wyborów, przeprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym wydanym na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji, Prezes Klubu PF ISO 9000 i wiceprezes Stowarzyszenia POLISOLAB - Pan Marek Roszak został wybrany na członka Rady Normalizacyjnej PKN V kadencji na lata 2020-2023.
Lista członków Rady Normalizacyjnej wraz z uchwałą nr 2 komisji wyborczej z dnia 21 listopada 2019 r. znajduje się na stronie internetowej PKN www.pkn.pl.