W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

WSPÓŁORGANIZACJA KONKURSÓW/UDZIELANIE PATRONATÓW » POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Szanowni Państwo,

W imieniu Sekretarza Polskiej Nagrody Jakości Pana Witolda Pokory, jest mi niezmiernie miło, Państwa zaprosić do udziału w II Konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921", która odbędzie się w dn. 26.11.2019 r. w Warszawie. W ramach konferencji przewidziana jest debata dotycząca doskonalenia modelu zarządzania z udziałem nagrodzonych praktyków oraz wręczenie nagród dla finalistów Konkursu Polskiej Nagrody Jakości i EFQM.

Szczegóły dotyczące konferencji, w tym program znajdują się na stronach: www.pnj.pl; http://www.pnj.pl/pl,akt-11,129,II-Krajowa-Konferencja-PNJ.html.

Link Karta Zgloszenia udziału w Konferencji z możliwością skorzystania z pakietu indywidualnego (wskazanego przez Państwa).

Proszę o jej wypełnienie i przesłanie na adres zwrotny lub pnj@kig.pl

Tegoroczna edycja Konkursu PNJ organizowana jest przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Klub Polskie FORUM ISO 9000 we współpracy z: Opolską Nagrodą Jakości, Pomorską Nagrodą Jakości oraz Wielkopolską Nagrodą Jakości i Fundację Rozwoju UE.

Serdecznie zapraszamy!