W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2016

Terminy szkoleń i seminariów Klubu w 2016 r.

Seminaria i sympozja wielodniowe 2016:

1)      09-11.10.2016; Zakopane - Konferencja „Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności – 8”.

2)      08-10.12.2016; Kielce – Sympozjum „Metrologia w systemach zarządzania – 8. Metrologia podstawą systemu oceny zgodności”.

Szkolenia jednodniowe:

7 grudnia 2016; Warszawa - Konferencja „W perspektywie jakości” – obchody 25- lecia istnienia Klubu PF ISO 9000.

Sekcja Organizacji Publicznych:

- 04.11.2016 r.; Warszawa - Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania (standardy B. 7, 8, 9, C.12, wymaganie PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie zarządzania ryzykiem, wytyczne m.in. ISO 9004)”

- 21.11.2016 r.; Warszawa – Przegląd zarządzania a zapewnienie o stanie kontroli zarządczej (standard E. 22, wymagania ISO 9001, wytyczne).

Sekcja Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

- IV kw 2016 r.; Warszawa - Zarządzanie wiedzą w aspekcie nowych wymagań normy.

Sekcja Pełnomocników:

- 29.11.2016 Warszawa, Ryzyko w systemach zarzadzania

Odpłatność za udział w szkoleniach jednodniowych organizowanych przez Sekcje:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 1 osoba ma zapewniony bezpłatny udział w dowolnych 2-ch szkoleniach w 2016 r.

2) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) udział w trzecim i więcej szkoleniach – 50 zł netto – 1-wsza osoba Członka rzeczywistego.

3) Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 50,00 zł netto/osoba, za każde szkolenie.

4) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016r.) – 60,00 zł netto/osoba, za każde szkolenie.

5)Członkowie Klubu POLLAB, Członkowie Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 99,00zł netto/osoba, za każde szkolenie.

6) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB, członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 bez opłaconej składki członkowskiej za 2016 r. – 199,00 netto/osoba, za każde szkolenie (1 osoba).

W celu zwiększenia aktywności Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Zarząd Klubu podjął decyzję, że każdy Członek Klubu, który wykaże się aktywnością w zakresie pozyskiwania nowych Członków Klubu i pozyskiwania nowych uczestników szkoleń, będzie przez Zarząd każdorazowo premiowany np. poprzez promocyjny udział w szkoleniu.