W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STRONA GŁÓWNA » Patronat honorowy 14 edycji EUROPEAN QUALITY CERTTICATE

2019-01-17 12:32

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 n podjął decyzję o wyrażeniu zgody na objęcie przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 patronatu  honorowego 14 edycji EUROPEAN QUALITY CERTTICATE

Szczegóły konkursu: http://europeanquality.eu/

 

W imieniu organizatorów EUROPEAN QUALITY CERTYFICATE®/Certyfikat JAKOŚĆ ROKU®, serdecznie zapraszamy do publikacji w najbliższym, czerwcowym wydaniu Quality Magazynu.

Dla wszystkich, którzy zgłoszą się do 16 czerwca br. do procesu certyfikacji (EUROPEAN QUALITY CERTYFICATE®/Certyfikat JAKOŚĆ ROKU®) połączonego z publikacją, organizatorzy przygotowali rabat 25% od kwoty cennikowej.

Czerwcowe wydanie Quality Magazynu będzie poświęcone tematyce lifestylowej: stylowi życia, zdrowiu, podróżom. W sam raz na wakacyjny odpoczynek z dobrą lekturą.


Aby skorzystać z 25% zniżki należy skontaktować się z:

Martyna Motylska
Redaktor/Audytor
tel. 508 919 851
e-mail: m.motylska@europeanquality.eu
Czytaj więcej certyfikatach: KLIKNIJ