Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

STOWARZYSZENIE POLISOLAB » Oferta szkoleniowa POLISOLAB

1) Oferta na pomoc doradczą


Oferta obejmuje:

  • Wdrażanie systemów zarządzania -  począwszy od analizy, poprzez opracowanie dokumentacji, audity i przeglądy zarządzania;
  • Utrzymanie i nadzorowanie systemów zarządzania: aktualizacja dokumentacji, audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania;
  • Przeprowadzanie niezależnych audytów zewnętrznych ( konsultacyjnych , np. przed audytem jednostki certyfikującej, u dostawców);
  • Prowadzenie działań doskonalących;
  • Nadzór nad systemem zarządzania po uzyskaniu certyfikatu;
  • Szkolenia dla kadry kierowniczej, pracowników, audytorów wewnętrznych i pełnomocników

Szczegóły oferty