Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

STOWARZYSZENIE POLISOLAB » Mazowiecka Nagroda Jakości

Sekretariat konkursu Mazowieckiej Nagrody Jakości
 
Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB
ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa
tel: 22 4645503,
fax: 22 4645556;
 
 
 
Sekretarz Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości
 
Rada Stołeczna Naczelnej Organizacji Technicznej
ul. Czackiego 3/5, pok.137
00-043 Warszawa
tel: 602 260 382,
e-mail: mmjatczak[at]wp.pl 
 

zaproszenie XIX edycja MNJ_2016.docx

laureaci I-XVIII_mnj.pdf

historia MNJ.pdf