W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STOWARZYSZENIE POLISOLAB » Mazowiecka Nagroda Jakości

Sekretariat konkursu Mazowieckiej Nagrody Jakości
 
Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB

ul. Konstancińska 11

02-942  Warszawa

Tel./Fax: 22 842 54 21

+48609735967

 

 
 
 
Sekretarz Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości
 
Rada Stołeczna Naczelnej Organizacji Technicznej
ul. Czackiego 3/5, pok.137
00-043 Warszawa
tel: 602 260 382,
e-mail: mmjatczak[at]wp.pl 
 

zaproszenie XIX edycja MNJ_2016.docx

laureaci I-XVIII_mnj.pdf

historia MNJ.pdf