NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn http://qualitymagazyn.pl/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 esteśmy na Facebook

 

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000

Adres do korespondencji:

Ul. Nowogrodzka 50 lok. 515

00-695 Warszawa

Tel. +48609735967

e-mail: pfiso[at]pfiso9000.pl


Konto Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Stowarzyszenie POLIOLAB

Ul. Nowogrodzka 50 lok. 515; 00-695 Warszawa

Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa
nr 08 1240 6175 1111 0000 4565 7946