W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STOWARZYSZENIE POLISOLAB » Kontakt Sekretariat Stowarzyszenia POLISOLAB

Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB

Ul. Konstancińska 11
02-942 Warszawa

NIP: 5213270341
REG:0155310007

Tel./Fax: 22 842 54 21

+48609735967

e-mail: polisolab@wp.pl lub pfiso@pfiso9000.pl

Konto bankowe:
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
ul. Jasna 1, 00-950 Warszawa
89 1240 6175 1111 0000 4575 7659

 

Kontakt w sprawach księgowych i kadrowych:

Biuro Rachunkowe Effepro Sp.z o.o

ul. Łopuszańska 32D

02-220 Warszawa

kom. 664 914 006 

kom. 664 914 008