Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

KLUB PF ISO 9000 » Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 jest organem kontroli wewnętrznej wybieranym przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków rzeczywistych Klubu. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

Podstawowym zadaniem Komisji jest nadzorowanie zgodności działań Klubu z planem rzeczowo-finasowym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000 VII Kadencji:

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000:

Lp.

Imię i nazwisko

Firma

Kontakt

1.

Inż.

Joanna Gańko

czł. rz. nr 49

QM System – CERT

Tel./fax. +48 71 328 94 98

e-mail:

joanna.ganko@pfiso9000.pl

2.

Mgr

Rafał Kalinowski
czł. rz. nr 856

ICR POLSKA Sp. z o.o.

Tel. 794 204 444

e-mail:

rafal.kalinowski@pfiso9000.pl

3.

Mgr

Katarzyna Kulszewicz
czł. rz. nr 168

POLMO ŁOMIANKI S.A.

Tel. 727 021 281, +48 22 76 64 899

Fax: +48 22 76 64 814

e-mail:

katarzyna.kulszewicz@pfiso9000.pl

4.

Dr inż.

Marek Salerno-Kochan
czł. rz. nr  339

Katedra  Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie

Tel. 692430090, +48 12 293 50 54;

Fax: +48 12 293 55 82

e-mail:

marek.salerno-kochan@pfiso9000.pl