Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

CZŁONKOSTWO » Jak zostać członkiem Klubu?


Członkiem rzeczywistym może być jednostka organizacyjna, reprezentowana przez jej upoważnionego przedstawiciela. Jednostka organizacyjna staje się członkiem Klubu po złożeniu pisemnej deklaracji i zaakceptowaniu jej przez Zarząd KIubu oraz uiszczeniu składki członkowskiej, ustalonej przez Walne Zgromadzenie. (Regulamin Klubu, par. 8, pkt 2)

Deklaracja przystąpienia do Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 Członka rzeczywistego

Obecnie Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 liczy 192 członków rzeczywistych.

Lista aktualnych Członków rzeczywistych.