NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn http://qualitymagazyn.pl/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

 


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

 

STRONA GŁÓWNA » Informacja o wyborach do Rady Normalizacyjnej PKN

2019-10-03 13:25

Szanowni Państwo,

upływa obecna kadencja Rady Normalizacyjnej PKN.

Do dnia 31 października 2019 r. organizacje określone w art. 19 ust. 1 pkt 2-6 ustawy powinny dokonać pisemnego zgłoszenia kandydatów na członków Rady Normalizacyjnej lub zgłosić jedynie zamiar uczestnictwa w wyborach. Organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata, który może być zgłoszony wyłącznie przez jedną organizację.

Na stronie internetowej https://www.pkn.pl/informacje/2019/09/wybory-do-rady-normalizacyjnej-2019 znajduje się szczegółowa informacja dotycząca ogłoszenia PKN o wyborach do Rady Normalizacyjnej 2019.

Mamy nadzieję, że zwiększy to szanse na pozyskanie osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierać proces normalizacji i stanowić organ opiniodawczo-doradczy PKN.