W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2016 » I Klubowy Zjazd Jakości - 22.10.2016; Wisła/Ustroń

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zapraszamy wszystkich Państwa – miłośników górskich pieszych wędrówek, wielbicieli wspólnego spędzania czasu, orędowników idei jakości do czynnego uczestnictwa w I Klubowym Zjeździe Jakości, który odbędzie się w dniu 22.10.2016 r. w Wiśle i Ustroniu.

W tym roku zdobywać będziemy jeden z najpopularniejszych szczytów beskidzkich – Czantorię.

Niniejszym, prosimy o rezerwację czasu i terminu na wspólne wędrowanie, zachęcamy do wzięcia udziału całymi rodzinami, a także z przyjaciółmi.

Informator z kartą uczestnictwa:I Klubowy Zjazd Jakości_22.10.2016.pdf

Zgłoszenia należy najlepiej przesłać do dnia 14.10.2016 r.