W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STOWARZYSZENIE POLISOLAB » Władze Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB  » Historia

VI kadencja 09.09.2016 r. - 2019 r.
 
Zarząd Główny:
Prezes                                     Tadeusz Glazer
Wiceprezes                              Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Wiceprezes                              Marek Roszak
Sekretarz                                 Zofia Kenig-Borkowska
Skarbnik                                   Jolanta Krotkiewska-Orlikowska
Członek Zarządu                      Henryk Dębski
Członek Zarządu                      Grzegorz Julian Kazimierski
Członek Zarządu                      Jadwiga Majcher
Członek Zarządu                      Elżbieta Stefaniak


Główna Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca                        Elżbieta Stypułkowska
Członek komisji                         Joanna Gańko
Członek Komisji                         Grażyna Żarlicka

Główny Sąd Koleżeński:
Przewodniczący                         Urszula Grochowska
Zastępca przewodniczącego     Alicja Maleszka
Sekretarz                                  Waldemar Mazan
 
 
V kadencja 25.06.2013 r. - 2016 r.


Zarząd Główny:
Prezes                                     Tadeusz Glazer
Wiceprezes                              Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Wiceprezes                              Tadeusz Sikora
Sekretarz                                 Zofia Kenig-Borkowska
Skarbnik                                   Jolanta Krotkiewska-Orlikowska
Członek Zarządu                      Grzegorz Julian Kazimierski
Członek Zarządu                      Jadwiga Majcher
Członek Zarządu                      Grażyna Żarlicka

Główna Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca                        Elżbieta Stypułkowska
Członek komisji                         Joanna Gańko
Członek Komisji                         Alicja Maleszka

Główny Sąd Koleżeński:
Przewodniczący                         Urszula Grochowska
Zastępca przewodniczącego     Grzegorz Kazimierski
Sekretarz                                   Grażyna Żarlicka

 
IV kadencja 05.07.2010 r. - 25.06.2013 r.


Zarząd Główny:
Prezes                                     Tadeusz Glazer
Wiceprezes                              Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Wiceprezes                              Tadeusz Wawak
Sekretarz                                 Zofia Kenig-Borkowska
Skarbnik                                   Jolanta Krotkiewska-Orlikowska
Członek Zarządu                      Renata Adamczyk-Nowak
Członek Zarządu                      Tadeusz Sikora
Członek Zarządu                      Grzegorz Julian Kazimierski

Główna Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca                        Elżbieta Stypułkowska
Członek komisji                         Joanna Gańko
Członek Komisji                         Alicja Maleszka

Główny Sąd Koleżeński:
Przewodniczący                         Tadeusz Sikora
Zastepca przewodniczącego     Grzegorz Kazimierski
Sekretarz                                   Grażyna Żarlicka


III kadencja 02.03.2010 r. - 2013 r.

Zarząd Główny:

Prezes                                      Jerzy Wiedermann
Wiceprezes                              Krystyna Krzyśko
Wiceprezes                              Tadeusz Glazer
Sekretarz Generalny                Zofia Kenig-Borkowska
Skarbnik                                   Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Członek Zarządu                      Jolanta Krotkiewska-Orlikowska
Członek Zarządu                      Tadeusz Wawak

Główna Komisja Rewizyjna :
Przewodnicząca                       Elżbieta Stypułkowska
V-ce Przewodniczaca               Joanna Gańko
Sekretarz                                 Alicja Maleszka

Główny Sąd Koleżeński :
Grzegorz Kazimierski
Grażyna Żarlicka
Tadeusz Sikora


II kadencja 05.03.2007 r. - 2010 r.

Zarząd Główny :

Prezes                                   Zbigniew Dobkowski - zmarł 09.2009 r.
Wiceprezes                           Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Wiceprezes                           Jerzy Wiedermann
Sekretarz                              Zofia Kenig-Borkowska
Skarbnik                                Mieczysław Rus - rezygnacja 15.12.2009 r.
Członek Zarządu                  Tadeusz Glazer

Główna Komisja Rewizyjna :
Przewodnicząca                     Elżbieta Stypułkowska
Członek komisji                      Joanna Gańko
Członek Komisji                      Krystyna Krzyśko

Główny Sąd Koleżeński:
Grzegorz Kazimierski
Grażyna Żarlicka
Jolanta Orlikowska


I kadencja 16.10.2003 r. - 2007 r.


Zarząd Główny:

Prezes                                  Andrzej Ożóg
Wiceprezes                           Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Wiceprezes                           Krystyna Krzyśko
Sekretarz                              Zbigniew Dobkowski
Skarbnik                                Mieczysław Rus
Członek Zarządu                  Tadeusz Glazer

Główna Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca                     Joanna Gańko
Członek komisji                       Kazimierz Krukowski
Członek Komisji                      Wiesław Czader

Główny Sąd Koleżeński:

Hubert Leśnik
Józef Maliszewski 
Jerzy Wiedermann