W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

KLUB PF ISO 9000 » Historia » Historia - Zarząd Klubu PF ISO 9000

I Kadencja

 

Prezes dr.inż.Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Politechnika Warszawska
Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych
Warszawa

Sekretarz inż. Marek Mucha
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Warszawa

Wiceprezes mgr inż. Alojzy Retajczyk
ZAKŁADY RADIOWE im.Kasprzaka
Warszawa

Skarbnik mgr inż. Romualda Koś
Soda Mątwy S.A.
Inowrocław

Członek Jan Franciszek Duniec
THOMSON POLKOLOR Sp.z o.o.
Piaseczno

Członek mgr inż. Wojciech Szwoch
Polski Rejestr Statków
Gdańsk

Członek mgr inż. Zenon Wawrowski
Zakłady Pomiarowo-Badawcze EnergetykiENERGOPOMIAR Sp.z o.o.
Gliwice

II Kadencja

 

Prezes dr.inż.Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Politechnika Warszawska
Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych
Warszawa

Wiceprezes inż. Tadeusz Glazer
POLMO Łomianki S.A.
Łomianki

Wiceprezes doc. dr hab. Tadeusz Wawak
Zakład Ekonomii Stosowanej UJ
Kraków

Sekretarz mgr inż. Andrzej Suliński
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Warszawa

Skarbnik mgr inż. Romualda Koś
Soda Mątwy S.A.
Inowrocław

Członek mgr inż. Jan Barcentewicz
Instytut Obróbki Skrawaniem
Kraków

Członek mgr inż. Andrzej Breguła
Hydrobudowa Śląsk
Katowice

Członek prof. dr hab. Kazimierz Dendura
Wyższa Szkoła Morska
Gdynia

Członek mgr inż. Piotr Dworzycki
Polski Rejestr Statków
Gdańsk

Członek mgr inż. Hubert Leśnik
Zakłady Badań i Atestacji ZETOM
Katowice

Członek dr inż. Henryk Malinowski
Huta Ostrowic S.A.
Ostrowiec Świętokrzyski

 

III Kadencja

 

Prezes dr.inż.Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Politechnika Warszawska
Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych
Warszawa

Wiceprezes inż. Tadeusz Glazer
POLMO Łomianki S.A.
Łomianki

Wiceprezes doc. dr hab. Tadeusz Wawak
Zakład Ekonomii Stosowanej UJ
Kraków

Skarbnik mgr inż. Romualda Koś
Soda Mątwy S.A.
Inowrocław

Sekretarz mgr inż. Wojciech Henrykowski
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Warszawa

Członek mgr inż. Jan Barcentewicz
Instytut Obróbki Skrawaniem
Kraków

Członek Anna Nowak
Elektromontarz Katowice S.A.
Katowice

Członek mgr inż. Hubert Leśnik
Zakład Badań i Atestacji ZETOM
Katowice

Członek Andrzej Rawyer
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Warszawa

Członek Mieczysław Rus
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL
Bielsko-Biała

Członek Kazimierz Krukowski
Stocznia Szczecińska S.A.
Szczecin

 

IV Kadencja

 

Prezes dr.inż.Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Politechnika Warszawska
Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych
Warszawa

Wiceprezes inż. Tadeusz Glazer
POLMO Łomianki S.A.
Łomianki

Wiceprezes mgr inż. Wojciech Henrykowski
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Warszawa

Wiceprezes doc. dr hab. Tadeusz Wawak
Zakład Ekonomii Stosowanej UJ
Kraków

Sekretarz Jolanta Orlikowska
Biuro Projektowo-Wdrożeniowe TELEOS
Stanisławów Pierwszy

Skarbnik mgr inż. Romualda Koś
Soda Mątwy S.A.
Inowrocław

Sekretarz

Członek mgr inż. Jan Barcentewicz
Instytut Obróbki Skrawaniem
Kraków

Członek Mirosława Dunaj-Gryzio
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

Członek Mieczysław Rus
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL
Bielsko-Biała
Członek Leszek Krawczyk
KGHM CUPRUM Centrum badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu

Członek Andrzej Ożóg
OMEX Centrum Zarządzania

 

V Kadencja

Prezes dr.inż.Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Politechnika Warszawska
Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych
Warszawa

Wiceprezes inż. Tadeusz Glazer
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Warszawa

Wiceprezes mgr inż. Wojciech Henrykowski
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Warszawa

Wiceprezes Tadeusz Sikora
Zakład Zarządzania Jakością
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sekretarz Jolanta Orlikowska
Biuro Projektowo-Wdrożeniowe TELEOS
Stanisławów Pierwszy

Skarbnik  Joanna Gańko
QM System - CERT

Członek Renata Adamczyk-Nowak
INFINITY PROSPER

Członek Robert Dynarowski
WIENERBERGER Ceramika Bydowlana Sp. z o.o.

Członek Urszula Grochowska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

Członek Małgorzata Jędrzejewska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Członek Leszek Krawczyk
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

Członek Mieczysław Rus
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL

 

VI Kadencja

Prezes dr.inż.Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Warszawa

Wiceprezes inż. Tadeusz Glazer
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Warszawa

Wiceprezes Tadeusz Sikora
Zakład Zarządzania Jakością
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Skarbnik Jolanta Orlikowska
Biuro Projektowo-Wdrożeniowe TELEOS
Stanisławów Pierwszy

Sekretarz Jadwiga Majcher
Biuro Konsultingowo-Inżynierskie "G i M-Bumark" Jerzy Gortat i Janusz Majcher
Łódź

Członek Renata Adamczyk-Nowak
Fundacja „Indygo”. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury

Członek Henryk Dębski
Instytut Badań i Rozwoju  Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Członek Leszek Krawczyk
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
Wrocław

Członek Marek Roszak
Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Gliwice