W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

KLUB PF ISO 9000 » Historia » Historia - Rada Programowa

I Kadencja

 

Przewodniczacy prof dr.hab inż. Stanisław Tkaczyk
Politechnika Śląska im.W.Pstrowskiego
Gliwice

Członek dr inż. Janusz B.Berdowski
PCBC, Warszawa

Członek dr Grażyna Ciemniak
Senator RP, Kraków

Członek mgr inż. Henryk Kamiński
Dep.Przem.Sektorów
Gospod. Min. P.i H.
Warszawa

Członek dr inż. Zdzisław Krakowiak
Radio Łódź

Członek mgr inż. Anna Stachowiak-Osóbka
Dep. Techniki Min. Transportu i Gospod. Morskiej- Warszawa

Członek inż. Marek Mucha
PCBC, Warszawa

Członek mgr Jan Franciszek Duniec
THOMSON POLKOLOR
Sp.z o.o. Piaseczno

Członek prof.dr hab.inż Edward Kindlarski
Politechnika Warszawska, Inst. Organizacji Systemów Produkcyjnych
Warszawa

Członek inż. Zbigniew Malinowski
Departament Integracji Europejskiej URM
Warszawa

Członek prof. dr inż. Mieczysław Myśliwiec
Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny- Gdańsk

Członek mgr inż. Paweł Olechowicz
ABB Zamech Ltd.,
Elbląg

Członek mgr inż. Stanisław Podwiński
Huta Andrzej
Zawadzkie

Członek mgr inż. Andrzej Zatorski
Dep. Przem. Sektorów Gospodarczych, Min. PiH- Warszawa

 

 

II Kadencja

 

Przewodniczacy prof dr.hab inż. Stanisław Tkaczyk
Politechnika Śląska im.W.Pstrowskiego
Gliwice

Członek dr inż. Janusz B.Berdowski
PCBC, Warszawa

Członek dr Grażyna Ciemniak
Senator RP, Kraków

Członek mgr inż. Henryk Kamiński
Dep.Przem.Sektorów
Gospod. Min. P.i H.
Warszawa

Członek dr inż. Zdzisław Krakowiak
Radio Łódź

Członek mgr inż. Anna Stachowiak-Osóbka
Dep. Techniki Min. Transportu i Gospod. Morskiej- Warszawa

Członek mgr inż. Wojciech Szwoch
Polska Izba Handlu Zagranicz.
Certyfikacja Sp.z o.o.
Gdynia

Członek prof. dr hab. Kazimierz Dendura
Wydział Mechaniczny
Wyższa Szkoła Morska
Gdynia

Członek prof. dr hab. Elżbieta Skarzypek
Wydział Ekonomiczny UMCS
Lublin

Członek dr inż. Mirosław Recha
Krajowa Izba Gospodarcza
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości
Warszawa

Członek Ryszard Wieczorkowski
OGRMASZ
Warszawa

Członek mgr inż. Zbigniew Dratwa
Thomson Polkolor Sp.z o.o.
Piaseczno

Członek mgr inż. Wojciech Henrykowski
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Warszawa

Członek Ryszard Jaskólski
ABB Zachem Ltd.
Elbląg

Członek mgr inż. Andrzej Zatorski
Dep. Polityki Przemysłowej Min. Gospodarki
Warszawa

 

IV Kadencja


Przewodniczący Tkaczyk Stanisław
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań

V-ce przewodniczący Niechoda Zygmunt
Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Współpracy Międzynarodowej

Członek Leszkiewicz Adam
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Centrum Informacyjne Rządu

Członek Strzelecki Tomasz
Sekretarz
Redakcja ?Problemy Jakości?

Członek Wawak Tadeusz
Zakład Ekonomii Stosowanej
Uniwersytet Jagieloński

Członek Cholewicka-Gożdzik Krystyna
Centrum Informacji Menadżera

Członek Czechowski Jan
F&M&K Sp. z o.o.

Dendura Kazimierz
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

Członek Henrykowski Wojciech
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Członek Maleszka Alicja
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Instytut Towaroznastwa

Członek Mazan Waldemar
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Członek Walczak Marek
Urząd DOzoru Technicznego

Członek Lisiecka Krystyna
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Członek Recha Mirosław
Krajowa Izba Gospodarcza
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości

Członek Skrzypek Elżbieta
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny

Członek Szpinter Jerzy
Zakłady Wytwórcze Sprzetu Sieciowego BELOS S.A.

Członek Szwoch Wojciech
Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.

Członek Kwintowski Andrzej Maciej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki PS

 

V Kadencja

 

Przewodniczący Tkaczyk Stanisław
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań

V-ce przewodniczący Niechoda Zygmunt
Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Współpracy Międzynarodowej

Członek Leszkiewicz Adam
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Centrum Informacyjne Rządu

Sekretarz Członek Strzelecki Tomasz
Redakcja ?Problemy Jakości?

Członek Wawak Tadeusz
Zakład Ekonomii Stosowanej
Uniwersytet Jagieloński

Członek Cholewicka-Gożdzik Krystyna
Centrum Informacji Menadżera

Członek Czechowski Jan
F&M&K Sp. z o.o.

Członek Dendura Kazimierz
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

Członek Henrykowski Wojciech
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Członek Maleszka Alicja
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Instytut Towaroznastwa

Członek Mazan Waldemar
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Członek Walczak Marek
Urząd DOzoru Technicznego

Członek Lisiecka Krystyna
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Członek Recha Mirosław
Krajowa Izba Gospodarcza
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości

Członek Skrzypek Elżbieta
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny

Członek Szpinter Jerzy
Zakłady Wytwórcze Sprzetu Sieciowego BELOS S.A.

Członek Szwoch Wojciech
Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.

Członek Kwintowski Andrzej Maciej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki PS