W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

KLUB PF ISO 9000 » Historia » Historia - Komisja Rewizyjna

I Kadencja

Przewodniczący inż. Tadeusz Glazer
POLMO Łomianki S.A.
Łomianki

Członek mgr inż.Barbara Hamberg
Zakłady Elektroniczne ELWRO
Wrocław

Członek mgr inż. Krzysztof Stefański
SGS PTK SUPERVISE
Warszawa

 

II Kadencja

Przewodnicząca Marianna Gumuła
Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Kraków

Członek mgr inż. Ewelina Chaszczewicz
POLMOS
Wrocław

Członek mgr inż. Kazimierz Rakoczy
FAMAK S.A.
Kluczbork

 

III Kadencja

Przewodnicząca Marianna Gumuła
Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Kraków

Członek mgr inż. Wiesław Czader
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów
REDOR

Członek mgr inż. Joanna Gańko
QM System
Wrocław

Członek mgr inż. Kazimierz Rakoczy
FAMAK S.A.
Kluczbork

 

IV Kadencja

Przewodnicząca Joanna Gańko
QM System ? CERT

Członek Jadwiga Majcher
Instytut Celulozowo-Papierniczy

Członek Wiesław Czader
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów REDOR

Członek Anna Chądzyńska
Instytut Elektrotechniki

 

V Kadencja

Przewodnicząca Jadwiga Majcher
Biuro Konsultingowo-Inżynierskie "G i M-Bumark"

Członek Bożena Bandyra
Instytut Mechanizacji Bydownictwa i Górnictwa Skalnego

Członek Wiesław Czader
REDOR Sp. z o.o.

 

VI Kadencja

Przewodnicząca Joanna Gańko
QM System - CERT

Członek Bożena Bandyra
Instytut Mechanizacji Bydownictwa i Górnictwa Skalnego

Członek Wiesław Czader
REDOR Sp. z o.o.