Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

WSPÓŁORGANIZACJA KONKURSÓW/UDZIELANIE PATRONATÓW » 2017 » Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych

 

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 na posiedzeniu w dniu 20.12.2016 r. podjął decyzję o wyrażeniu zgody na objęcie przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 patronatu nad Certyfikatem JAKOŚĆ ROKU® w edycji dotyczącej 2017 roku.