W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

WSPÓŁORGANIZACJA KONKURSÓW/UDZIELANIE PATRONATÓW » 2019 » EUROPEAN QUALITY CERTTICATE na rok 2019

Klub PF ISO 9000  objął patronatem honorowym EUROPEAN QUALITY CERTTICATE na rok 2019 – edycja styczeń - październik 2019.

Więcej szczegłów na temat konkursu można znaleźć na stronie: https://europeanquality.eu/

Serdecznie zapraszamy do zięcia udziału w Konkursie!


 

W imieniu organizatorów EUROPEAN QUALITY CERTYFICATE®/Certyfikat JAKOŚĆ ROKU®, serdecznie zapraszamy do publikacji w najbliższym, czerwcowym wydaniu Quality Magazynu.

Dla wszystkich, którzy zgłoszą się do 16 czerwca br. do procesu certyfikacji (EUROPEAN QUALITY CERTYFICATE®/Certyfikat JAKOŚĆ ROKU®) połączonego z publikacją, organizatorzy przygotowali rabat 25% od kwoty cennikowej.

Czerwcowe wydanie Quality Magazynu będzie poświęcone tematyce lifestylowej: stylowi życia, zdrowiu, podróżom. W sam raz na wakacyjny odpoczynek z dobrą lekturą.


Aby skorzystać z 25% zniżki należy skontaktować się z:

Martyna Motylska
Redaktor/Audytor
tel. 508 919 851
e-mail: m.motylska@europeanquality.eu
Czytaj więcej certyfikatach: KLIKNIJ