Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

CZŁONKOSTWO »  Członkowie Wspierający


Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, po złożeniu pisemnej deklaracji zaakceptowanej przez Zarząd Klubu oraz uiszczeniu składki w wysokości zadeklarowanej, jednak nie mniejszej niż 1 / 10 składki członka rzeczywistego. (Regulamin Klubu, par. 8, pkt 3)

Deklaracja przystąpienia do Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 Członka wspierającego

Obecnie Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 liczy 59 członków wspierających.