NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn http://qualitymagazyn.pl/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 esteśmy na Facebook

 

CZŁONKOSTWO »  Członkowie Wspierający


Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, po złożeniu pisemnej deklaracji zaakceptowanej przez Zarząd Klubu oraz uiszczeniu składki w wysokości zadeklarowanej, jednak nie mniejszej niż 1 / 10 składki członka rzeczywistego. (Regulamin Klubu, par. 8, pkt 3)

Deklaracja przystąpienia do Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 Członka wspierającego

Obecnie Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 liczy 59 członków wspierających.