W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

CZŁONKOSTWO » Członkowie Honorowi

Członkowie Honorowi Klubu PF IS00 9000

 

Imię

Nazwisko

 Instytucja

Prezes Honorowy

dr inż. Elżbieta

Krodkiewska - Skoczylas

 

1

Tadeusz

Glazer

 

2

dr inż. Wojciech

Henrykowski

 

3

dr Zygmunt

Niechoda

 

4

prof. dr hab. Elżbieta

Skrzypek

 

5

prof. dr hab. inż. Stanisław

Tkaczyk

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

6

mgr inż. Joanna

Gańko

 

7

mgr inż. Jolanta

Orlikowska

 

8

prof. dr inż.. Janusz B.

Berdowski

 

9

Jadwiga

Majcher

 

10

Witold

Lewandowski

Radwag Wagi Elektroniczne